Welke hHF hoogrisico patiënten hebben voordeel van SGLT2-remmers?

Is het mogelijk via een risicoscore te voorspellen welke patiënten met type 2 diabetes een hoog risico lopen op ziekenhuisopname door hartfalen (hHF)? En, kun je dan vervolgens ook die patiënten identificeren die door gebruik van een SGLT2-remmers de grootste risicovermindering behalen? Dit is onderzocht bij ruim 8000 patiënten.  

 Bekend is dat SGLT2-remmers het risico op hHF verminderen bij type 2 diabetespatiënten. Om meer zicht te krijgen op wie nu het meeste baat heeft bij gebruik van SGLT2-remmers is een risicoscore ontwikkeld voor 8212 patiënten uit de placebogroep van de SAVOR-TIMI 53 (Saxagliptin Assessment of Vascular Outcomes Recorded in Patients With Diabetes Mellitus– Thrombolysis in Myocardial Infarction 53). De uitkomsten zijn gevalideerd met 8578 patiënten uit de placebogroep van de DECLARE-TIMI 58 (Dapagliflozin Effect on Cardiovascular Events–Thrombolysis in Myocardial Infarction 58).

Risicofactoren
Er bleken vijf onafhankelijke risicofactoren te definiëren die hHF voorspellen: eerder hartfalen, een voorgeschiedenis van atriumfibrilleren, coronaire hartziekte, het eGFR en de albumine/creatinineratio. Een score van 0-7 punten betekende in beide cohorten een meer dan twintig keer verhoogd risico op hHF. Er was geen verschil in de relatieve risicoreductie voor de verschillende risicoscores met dapagliflozine, maar wel in de absolute risicoreductie. Die was groter bij patiënten met een hoger risico bij baseline (1-sided P for trend=0.04), met een hoog risico (2 punten) en een heel hoog risico (≥3 punten). De absolute risicoreducties waren 1.5% en 2.7% voor vier jaar.

Conclusie

Het blijkt dus mogelijk met een relatief eenvoudige risicoberekening te zien welke patiënten die een hoog risico hebben op hHF een groter absoluut voordeel behalen met een SGLT2-remmer. De studie is uitgebreid beschreven in Circulation.

Berg DD et al. Heart Failure Risk Stratification and Efficacy of Sodium-Glucose Cotransporter-2 Inhibitors in Patients With Type 2 Diabetes Mellitus. Circulation. 2019 ; 140:00–00.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult