Voordelen semaglutide bij patiënten zonder diabetes

Biedt GLP-1-receptoragonist semaglutide ook cardiovasculaire voordelen bij mensen zonder diabetes? Dat is onderzocht in een placebogecontroleerde superioriteitsstudie met deelnemers met hart- en vaatziekten, een BMI > 27 kg/m2, maar zonder diabetes.  

Patiëntengroep

In totaal zijn 17.604 patiënten van 45 jaar of ouder geïncludeerd. De deelnemers werden willekeurig toegewezen in een verhouding van 1:1 naar eenmaal wekelijks semaglutide (2,4 mg sc) of placebo. 8803 kregen semaglutide en 8801 placebo gedurende 34,2 (±13,7) maanden, met een gemiddelde follow-up van 39,8 (±9,4) maanden.

Resultaten

Het primaire cardiovasculaire eindpunt was een samenstelling van cardiovasculair overlijden, niet-fataal myocardinfarct of niet-fatale beroerte. Ook de veiligheid werd beoordeeld. Het primaire cardiovasculaire eindpunt trad op bij 569 van de 8803 patiënten (6,5%) in de semaglutidegroep en bij 701 van de 8801 patiënten (8,0%) in de placebogroep (HR, 0,80; 95-BI 0,72 tot 0,90; p<0,001).

Tabel: Primary and Secondary Time-to-First-Event Efficacy End Points.

Bijwerkingen

1461 patiënten (16,6%) in de semaglutidegroep en 718 patiënten (8,2%) in de placebogroep (P<0,001) stopten de behandeling vanwege de bijwerkingen.

Conclusie

Bij patiënten met reeds bestaande hart- en vaatziekten en overgewicht of obesitas, maar zonder diabetes was wekelijks semaglutide (2,4 mg sc) superieur aan placebo.

Bron 

Lincoff M, Brown-Frandsen K, Colhoun H, et al. Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Obesity without Diabetes. N Engl J Med 2023; 389:2221-2232. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2307563

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult