Grootschalig onderzoek naar bempedoïnezuur als alternatief voor statines

Bempedoïnezuur is een relatief nieuwe cholesterolverlager. Statines verlagen het LDL-cholesterol en cardiovasculaire gebeurtenissen, maar zouden het risico op diabetes verhogen. In de CLEAR uitkomststudie met 13970 deelnemers zijn de cardiovasculaire voordelen van bempedoïnezuur en het risico op het ontwikkelen van diabetes geëvalueerd.

Studieopzet

De deelnemers waren afkomstig van 1250 eerstelijnscentra en poliklinieken uit 32 landen: 6373 (45,6%) mensen met diabetes, 5796 (41,5%) met prediabetes en 1801 (12,9%) met normoglycemie. Patiënten met een LDL-c ≥ 2,59 mmol/L, met of zonder hart- en vaatziekten, die niet bereid of niet in staat waren om de door de richtlijn aanbevolen doses statines te nemen, werden in de CLEAR-studie willekeurig (1:1) toegewezen aan bempedoïnezuur 180 mg eenmaal daags of placebo.

Eindpunt

In deze vooraf gespecificeerde analyse was het eindpunt voor de werkzaamheid een time-to-event-analyse van MACE-4, de samenstelling van cardiovasculair overlijden, niet-fataal myocardinfarct, niet-fatale beroerte of coronaire revascularisatie. De vooraf gespecificeerde analyse van het risico op nieuw ontstane diabetes en HbA1c-toename werd geëvalueerd bij patiënten zonder diabetes bij aanvang. 

Resultaten

  • Na een mediane follow-up van 3,4 jaar waren het relatieve en het absolute risico op MACE-4 significant lager bij patiënten met diabetes met bempedoïnezuur (HR 0,83; 95% BI 0,72–0,95; absolute risicoreductie van 2,4%) in vergelijking met placebo.
  • Het percentage patiënten dat diabetes ontwikkelde, was vergelijkbaar: 429 van de 3848 (11,1%) met bempedoïnezuur versus 433 van de 3749 (11,5%) met placebo (HR 0,95; 95% BI 0,83-1,09).
  • De HbA1c-concentraties in maand 12 en aan het einde van de studie waren vergelijkbaar tussen patiënten met prediabetes en normoglycemie.
  • De placebo-gecorrigeerde LDL-c concentraties en hoog-sensitief CRP waren met bempedoïnezuur na 6 maanden verlaagd in alle groepen (diabetes, prediabetes en normoglycemie).

Conclusie

Bij patiënten met diabetes verlaagt bempedoïnezuur het LDL-c, het hoogsensitief CRP en het risico op cardiovasculaire gebeurtenissen. Bij patiënten zonder diabetes was er geen toename van nieuw ontstane diabetes of verslechtering van HbA1c met bempedoïnezuur.

Bron

Ray K, Nicholls S, Li N, et al. Efficacy and safety of bempedoic acid among patients with and without diabetes: prespecified analysis of the CLEAR Outcomes randomised trial. Lancet, december 04, 2023. DOI: https://doi.org/10.1016/S2213-8587(23)00316-9

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult