Is het cardiovasculair beschermende effect van colchicine groter in mensen met type 2 diabetes?

Colchicine is recent onderzocht als een goedkope en effectieve behandeling om het inflammatoire residuele risico op hart- en vaatziekten te behandelen. Omdat type 2 diabetes zowel met een hoog cardiovasculair risico als laaggradige ontsteking gepaard gaat, lag het voor de hand om te onderzoeken of colchicine een groter behandeleffect heeft in mensen met type 2 diabetes. Roubille en collega’s hebben precies deze onderzoeksvraag beantwoord in een post-hoc analyse van de bekende COLchicine Cardiovascular Outcomes trial (COLCOT).

Methoden

COLCOT was een dubbelblinde gerandomiseerde studie waarbij 4.745 mensen binnen 30 dagen na myocardinfarct 0.5mg colchicine of placebo kregen en werden vervolgd voor cardiovasculaire events. 

Resultaten

959 deelnemers hadden type 2 diabetes (20.2%). Na een mediane followup van 22.5 maanden hadden 8.9% in de colchicine en 13.1% in de placebo groep een cardiovasculair event (hazard ratio 0.65 (0.44-0.96)).

Conclusie

De auteurs stellen dat in mensen met type diabetes en een recent myocardinfarct het cardiovasculaire risico erg hoog is, en dat colchicine mogelijk een effectieve interventie is dit cardiovasculaire risico terug te brengen. De auteurs benadrukken het belang van meer onderzoek en brengen de COLCOT-T2D onder de aandacht die primaire preventie met colchicine in mensen met type 2 diabetes gaat onderzoeken.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult