Informatie

Diabetesgeneeskunde.nl is een online platform dat voorziet in de behoefte van de doelgroep om alle informatie rondom de behandeling van diabetes op toegankelijke wijze beschikbaar te maken. Diabetesgeneeskunde.nl is een initiatief van de Stichting Diabetesgeneeskunde in nauwe samenwerking met de Diabeteskamer, de Nederlandse Vereniging voor Diabetesonderzoek (NVDO), en de V&VN Diabeteszorg.

Voor en door de diabetesprofessional

De website richt zich op artsen, verpleegkundigen en onderzoekers in de 1e en 2e lijn: voor én door de diabetesprofessional. Diabetesgeneeskunde.nl verzamelt nieuws van relevante websites op het gebied van diabetes. In korte educatie video’s worden de laatste wetenschappelijke inzichten van (internationale) congressen voor u samengevat en in de agenda vindt u een overzicht van relevante nascholingen en symposia. Ook is er ruimte voor uw bijdrage. Wilt u informatie delen met uw collega’s? Tip dan de redactie.

Altijd op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws rondom diabetes? Dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief; deze verschijnt circa 15 keer per jaar.

Onafhankelijkheid

Diabetesgeneeskunde.nl kenmerkt zich door hoogwaardige, onafhankelijke content. De betrokkenheid van een redactieraad van artsen met ieder hun eigen achtergrond en expertise borgt deze doelstelling. Ook de brede samenwerking met diverse inhoudelijke partijen draagt hieraan bij.

Om de continuïteit te waarborgen in de informatievoorziening biedt Diabetesgeneeskunde.nl healthcare bedrijven de mogelijkheid het platform te sponsoren in de vorm van een unrestricted educational grant. Klik hier voor meer informatie over onze partners.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via secretariaat@diabetesgeneeskunde.nl.

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult