Vergelijking tussen CGM en BGM bij type 2 diabetes: een RCT.

Is het waar dat continue glucose monitoring (CGM) gedurende één jaar bij onvoldoende gereguleerde volwassenen met t2DM leidt tot een betere time in range dan conventionele bloedglucose monitoring (BGM)? Of denken we dat alleen maar? En wat levert het verder op aan voordelen voor de patiënt op?  Hier het verslag van een RCT uit Diabetes Care van april ‘24.

Methoden

Het betreft een single-center, parallelle, open-label, gerandomiseerde trial bij volwassenen met een onvoldoende gereguleerde t2DM van de polikliniek van het Steno Diabetes Center in Copenhagen.  Tot de inclusiecriteria behoorden: ≥18 jaar, met insuline behandelde t2DM (83% had alleen basale insuline) en een HbA1c ≥7.5% (58 mmol/mol). De deelnemers werden 1:1 gerandomiseerd over 12 maanden of CGM of BGM. Alle deelnemers kregen een diabetes self-management educatie cursus en bleven onder behandeling van hun eigen behandelaar. Het primaire eindpunt was verschil tussen de groepen in time in range (TIR 3.9–10.0 mmol/L}, beoordeeld bij start, na 6 en 12 maanden d.m.v. geblindeerde CGM. De secundaire eindpunten waren verschillen in andere glykemische uitkomsten en in waarnemingen over het niet puur medische gezondheidsdomein van de patiënten.

Resultaten

De 76 deelnemers hadden een mediaan start-HbA1c van 8.3 (7.8, 9.1)% (67 [62–76] mmol/mol). 61.8% was man. CGM bleek, in vergelijking met BGM, geassocieerd met significante verbeteringen in TIR (verschil tussen groepen: 15.2%, 95% CI 4.6; 25.9), HbA1c (−0.9%, −1.4; −0.3 [−9.4 mmol/mol, −15.2; −3.5]), totale dagelijkse insuline dosis (−10.6 E/d., −19.9; −1.3), gewicht (−3.3 kg, −5.5; −1.1), en BMI (−1.1 kg/m2, −1.8; −0.3) en met een sterkere zelf-beoordeelde diabetes-gerelateerde gezondheid, welbevinden, gezondheidsgedrag.

Conclusie

Bij volwassenen met onvoldoende gereguleerde met insuline behandelde t2DM bleek het effect van  een jaar CGM superieur aan dat van BGM qua glucoseregulatie en qua andere gezondheidsparameters.

Relevantie voor de praktijk

De resultaten zijn natuurlijk niet echt verrassend. Maar het is goed om te zien dat in gerandomiseerd onderzoek én de glucoseregulatie én de persoonlijke gezondheidseffecten voor de patiënt zo evident zijn. Een ander punt is dat meer dan 80% van de patiënten alleen basale insuline gebruikte, een behandeling waarvoor in Nederland geen sensorvergoeding bestaat. Kennelijk heeft ook deze groep veel baat heeft bij de sensor.

Bron

Nanna Lind et al. Comparing Continuous Glucose Monitoring and Blood Glucose Monitoring in adults with inadequately controlled, insulin-treated type 2 diabetes (Steno2tech Study): A 12-month, single-center, randomized controlled trial. https://doi.org/10.2337/dc23-2194

 

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult