Hybride closed-looptherapie zorgt niet voor behoud van C-peptidesecretie

Hybride closed-loop therapie verbetert de glucoseregulatie. Met het oog op diabetescomplicaties zou het een groot voordeel zijn als ook de C-peptidesecretie behouden kan blijven bij nieuw gediagnosticeerde mensen met diabetes type 1. De CLOuD-studie (Closed Loop from Onset in Type 1 Diabetes)1 onder jongeren laat zien dat dit niet het geval is.

Studieopzet

In deze studie zijn 97 jongeren tussen de 10,0 en 16,9 jaar binnen 21 dagen na de diagnose diabetes type 1 gerandomiseerd naar hybride closed-loop therapie (n=51) of standaard insulinetherapie (n=46), gedurende 24 maanden. Primair eindpunt was de oppervlakte onder de curve (AUC) voor plasma C-peptideniveau (na een mixed meal-tolerantietest), 12 maanden na de diagnose.

C-peptideniveau

De AUC voor het C-peptideniveau na 12 maanden (primair eindpunt) verschilde niet significant tussen de twee groepen: gemiddeld 0,35 pmol/ml met hybride closed-looptherapie en 0,46 pmol/ml met controletherapie (gemiddeld gecorrigeerd verschil -0,06 pmol/ml; BI 95%, -0,14 tot 0,03]). Ook was er geen substantieel verschil tussen de groepen in de AUC voor het C-peptideniveau na 24 maanden: 0,18 pmol/ml met closed-looptherapie en 0,24 pmol/ml met controletherapie (gemiddeld gecorrigeerd verschil -0,04 pmol/ml; BI 95%, -0,14 tot 0,06]).

HbA1c

Wel was het gemiddelde HbA1c 4 mmol/mol (0,4 procentpunten; BI 95%, 0 tot 8 mmol/mol [0,0 tot 0,7 procentpunt]) lager in de closed-loopgroep dan in de controlegroep na 12 maanden en 11 mmol/mol lager na 24 maanden (1,0 procentpunten; BI 95%, 7 tot 15 mmol/mol).

Bijwerkingen

In de closed-loopgroep traden vijf ernstige hypoglykemieën op (bij 3 deelnemers) tegenover één in de controlegroep; er was één geval van diabetische ketoacidose in de hybride closed-loopgroep.

Conclusie

Met intensieve glucosecontrole lukt het bij jongeren met nieuw gediagnosticeerde diabetes type 1 niet om afname van de resterende C-peptidesecretie te voorkomen.

Jan Bolinder zegt hierover in zijn editorial dat dit teleurstellend is, maar het feit dat de glucoseregulatie beter is met een closed-loopsysteem is zeker positief te noemen. Hij verwijst naar de DCCT die liet zien dat deelnemers met een hogere C-peptiderespons tijdens de 7-jarige follow-up een betere glykemische controle, minder risico op ernstige hypoglykemieën en een lagere incidentie van microvasculaire complicaties hadden dan de deelnemers die geen C-peptiderespons hadden bij aanvang van de studie.2,3 Ook laat de DCCT zien dat over een periode van 4 jaar bij deelnemers op intensieve insulinetherapie de C-peptiderespons langzamer daalt dan bij mensen op minder intensieve therapie en een minder goede glucoseregulatie.4 Gezien het belang van vroege strakke glykemische controle in de preventie van micro- en macrovasculaire complicaties, is de betere regulatie met hybride closed-looptherapie in de CLOuD-studie volgens Bolinder bemoedigend.

Referenties

  1. Boughton C, Allen J, Ware J, et al. Closed-Loop Therapy and Preservation of C-Peptide Secretion in Type 1 Diabetes. N Engl J Med 2022;387:882-93. DOI: 10.1056/NEJMoa2203496
  2. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. Hypoglycemia in the diabetes control and complications trial. Diabetes 1997; 46: 271-86.
  3. Steffes MW, Sibley S, Jackson M, Thomas W. Beta-cell function and the development of diabetes-related complications in the diabetes control and complications trial. Diabetes Care 2003; 26: 832-6.
  4. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. Effect of intensive therapy on residual beta-cell function in patients with type 1 diabetes in the diabetes control and complications trial: a randomized, controlled trial. Ann Intern Med 1998; 128: 517-23.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult