Open-Source geautomatiseerde insulinetoediening bij type 1 diabetes

Het gebruik van geautomatiseerde insulinetoedieningssystemen (AID) die een insulinetoedieningsalgoritme, insulinepomp en continue glucosemonitoring omvatten, heeft aangetoond dat het de glykemische controle verbetert en de zorglast voor patiënten met diabetes type 1 vermindert. Een doe-het-zelf AID-systeem, genaamd OpenAPS, is ontwikkeld door patiënten met diabetes en werd in februari 2015 vrijelijk gedeeld als een open-source systeem. Sinds die tijd, zijn meerdere open-source AID-systemen beschikbaar en ondanks een gebrek aan wettelijke goedkeuring, zijn dergelijke systemen wereldwijd door ongeveer 2500 patiënten met diabetes overgenomen. Er zijn echter gegevens nodig over de effectiviteit en veiligheid van een dergelijk open-source AID-systeem.

Onderzoek en methodes

In deze multicenter, open-label, gerandomiseerde, gecontroleerde studie1, zijn patiënten met type 1 diabetes in een verhouding van 1:1 toegewezen om een open-source AID-systeem of een sensor augmented insulinepomp (controle) te gebruiken. De patiënten omvatten zowel kinderen (gedefinieerd als 7 tot 15 jaar oud) als volwassenen (gedefinieerd als 16 tot 70 jaar oud). Het AID-systeem was een aangepaste versie van AndroidAPS 2.8 (met een standaard OpenAPS 0.7.0-algoritme) in combinatie met een preproductie DANA-i insulinepomp en Dexcom G6 CGM, die een Android-smartphone-applicatie als gebruikersinterface heeft. De primaire uitkomst was het percentage tijd in het doelbereik van 3,9 tot 10,0 mmol (TIR) per liter tussen dag 155 en 168 (de laatste 2 weken van het onderzoek).

Resultaten

In totaal ondergingen 97 patiënten (48 kinderen en 49 volwassenen) randomisatie (44 naar open-source AID en 53 naar de controlegroep). Na 24 weken steeg de gemiddelde (±SD) tijd in het doelbereik van 61,2±12,3% tot 71,2±12,1% in de AID-groep en daalde van 57,7±14,3% tot 54,5±16,0% in de controlegroep (gecorrigeerd verschil, 14 procentpunten; 95% betrouwbaarheidsinterval, 9,2 tot 18,8; P<0,001), zonder een interactie-effect van leeftijd (P = 0,56). Patiënten in de AID-groep brachten 3 uur en 21 minuten meer per dag door in het doelbereik dan die in de controlegroep. In geen van beide groepen trad ernstige hypoglykemie of diabetische ketoacidose op. Twee patiënten in de AID-groep trokken zich terug uit de studie vanwege verbindingsproblemen binnen het systeem.

Conclusie en relevantie voor de praktijk

Bij kinderen en volwassenen met diabetes type 1 resulteerde het gebruik van een open-source AID-systeem in een significant hoger percentage van de tijd in het doelbereik dan het gebruik van een sensor-augmented insulinepomp na 24 weken. De bevinding is in hoge mate consistente met de behaalde tijdspercentages in het doelbereik (TIR) van ongeveer 70 tot 75% in andere studies met verschillende apparaat-typen en algoritmische oplossingen. In de huidige studie hadden de patiënten geen ervaring met open-source AID, hetgeen suggereert dat vele patiënten met type 1 diabetes baat kunnen hebben bij een dergelijk systeem. Doe-het-zelf AID-systeem zijn een relatief nieuw onderwerp van gesprek in de spreekkamer, zeker na bovenstaande resultaten. Het onderwerp roept vragen op over rollen en verantwoordelijkheden in de relatie tussen zorgverlener en de patiënt die met een DIY systeem aan de slag wil of is.

Ter bevordering van een open gesprek heeft de Nederlandse Diabetes Federatie een standpunt geformuleerd: Do-It-Yourself closed loop systemen voor mensen met Diabetes Mellitus Type 12.

Referenties

  1. Burnside MJ, Lewis DM, Crocket HR, et al. Open-source automated insulin delivery in type 1 diabetes. N Engl J Med 2022;387: 869-81.
  2. NDF-standpunt Do-It-Yourself ‘closed-loop’-systemen. Ned Tijdschr Diabetol 19, 31–33 (2021). https://doi.org/10.1007/s12467-021-0624-7

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Agenda

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult