Is het nu al tijd voor TITR (time in tight range) in DM type 1?

De huidige CGM (continue glucose monitoring) statistieken en streefwaarden zijn gebaseerd op consensus en vastgesteld nog vòòr de brede introductie van de CGM. Tijd in doelbereik (TIR glucose tussen de 3.9-10 mmol/l) kent inmiddels iedereen wel; maar het kan stringenter: Time in Tight Range (TITR), gedefinieerd als een glucose tussen de 3.9-7.8 mmol/l. Personen zonder DM hebben een TITR van ongeveer 96 %. TITR wordt daarom ook wel beschouwd als een CGM maat voor euglycemie.

Methoden

Deze studie rapporteert de uitkomsten over TITR uit de dagelijkse praktijk van het MiniMed 780 G systeem van Medtronic in personen met DM type 1. De studie had drie doelstellingen: 1. het berekenen van TITR en hoe TITR zich verhoudt tot TIR. 2. Welke factoren voorspellen een hogere TITR? 3. Het exploreren van TITR streefwaarden. Het betreft een retrospectieve studie die geanonimiseerde data van uploads van mensen met zelf gerapporteerde DM type 1 beschrijft. De data werd verzameld middels het Care Links software programma tussen augustus 2020 en december 2022.

Resultaten

In totaal werden 13.461 gebruikers uit 33 landen geïncludeerd, van wie 3.762 met een (zelf gerapporteerde) leeftijd) van ≤ 15 jaar. De mediane duur van het gebruik van het advanced hybrid closed loop systeem (AHCL) systeem was 240 dagen in de groep ≤ 15 jaar en 229 dagen in de groep > 15 jaar. Vergeleken met vòòr de start van AHCL steeg de gemiddelde TITR post-AHCL in zowel de leeftijdscategorie ≤ 15 jaar en ouder > 15 jaar met een absolute TITR toename van respectievelijk 11.7% ± SD 10.8% (37.2% ± 14.3% tot 48.9% ± 9.6%; P < 0.0001) en 11.6% ± 10.2% (37.2% ± 13.6% tot 48.8% ± 10.9%; P < 0.0001). Het percentage TITR was 48.9 % in de groep ≤ 15 jaar en 48.8 % in de oudere groep met daarbij een TIR van 71.2% en 73.9%. Factoren die het grootste effect hadden op TITR post AHCL waren een glucose streefwaarde van 5.6 mmol/l en een actieve insuline tijd van 2 uur. Potentiële TITR behandeldoelen werden geëxploreerd en een TITR van respectievelijk 45, 50 en 55 % kwamen het beste overeen met een voorspelde HbA1c waarde van respectievelijk < 7, < 6.8 en < 6.5 %.

Conclusie

Het starten van een AHCL resulteerde in een grote toename van TITR met ongeveer 2.5 uur per dag in beide leeftijdsgroepen. De tijd tussen 7.8 en 10 mmol/l bleef constant wat maakt dat de toename van TIR te verklaren is door een toename in TITR. Een nadeel van de huidige studie opzet is dat niet alle data beschikbaar waren in Carelink (zoals demografische variabelen). Daarnaast was de gemeten HbA1c waarde in bloed niet beschikbaar.

Relevantie voor de praktijk

De auteurs stellen een TITR van > 50 % als behandeldoel voor, overeenkomend met een HbA1c waarde van 6.5 % uit een andere studie. De vraag is echter: wat levert deze TITR onze patiënten nu echt op? De huidige studie is geen interventie studie en de vraag is of een stringenter behandeldoel niet tot meer (ernstige) hypoglycemie leidt in de dagelijkse praktijk en wat het effect is op kwaliteit van leven. Tot slot hebben andere studies aangetoond dat TIR en TITR een sterke correlatie hebben en daarmee wordt het een lastige vraag welke waarde van de twee  het risico op complicaties het best voorspelt. Dus de vraag blijft: is TITR een interessante nieuwe maat of wordt het de nieuwe gouden standaard? Prospectief onderzoek is nodig om deze vraag te beantwoorden.

Bron

Time in Tight Glucose Range in Type 1 Diabetes: Predictive Factors and Achievable Targets in Real-World Users of the MiniMed 780G System Diabetes Care 2024;47(5):790–797

Comment: Time in Tight Range for Patients With Type 1 Diabetes: The Time Is Now, or Is It Too Soon? Diabetes Care 2024;47:782–784

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult