Primair eindpunt behaald in CAROLINA studie naar cardiovasculaire eindpunten van linagliptine

Linagliptine liet vergeleken met glimepiride geen verhoogd cardiovasculair risico zien in volwassenen met type 2 diabetes en een cardiovasculair risico. De CAROLINA studie ondersteunt hiermee het huidige lange termijn veiligheidsprofiel van linagliptine met een mediane follow-up van meer dan 6 jaar.

De CAROLINA studie (CARdiovascular Outcome study of LINAgliptin versus glimepiride in patients with type 2 diabetes) heeft haar primaire eindpunt behaald. Dit houdt in dat aangetoond is dat linagliptine (5 mg 1dd) non-inferieur is aan glimepiride in de periode tot het eerste optreden van een cardiovasculair overlijden, een niet-fataal myocardinfarct of niet-fatale beroerte.

Met CAROLINA is de eerste head-to-head vergelijking van dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) remmers, en hun effect op cardiovasculaire uitkomsten, een feit. CAROLINA bevestigt de langetermijn veiligheid van linagliptine die ook in de eerdere CARMELINA studie werd aangetoond.

De volledige resultaten van CAROLINA worden op 10 juni gepresenteerd op de American Diabetes Association Scientific Sessions in San Francisco

Referenties
1. ClinicalTrials.Gov. CARdiovascular Outcome study of LINAgliptin versus Glimepiride in patients with Type 2 diabetes. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01243424. Accessed: February 2019.
2. Marx N, et al. Design and baseline characteristics of the CARdiovascular Outcome Trial of LINAgliptin Versus Glimepiride in Type 2 Diabetes (CAROLINA®). Diabetes & Vascular Disease Research 2015;12(3):164-74.
3. Rosenstock J, et al. Effect of Linagliptin vs Placebo on Major Cardiovascular Events in Adults With Type 2 Diabetes and High Cardiovascular and Renal Risk: The CARMELINA® Randomized Clinical Trial. JAMA. 2018 Nov 9. doi: 10.1001/jama.2018.18269.

Bron: Persbericht Boehringer Ingelheim

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult