De kunstmatige alvleesklier bijna gereed

Proefschrift van de maand

De kunstmatige alvleesklier kan de kwaliteit van leven van patiënten met aangeboren suikerziekte (diabetes type 1) aanzienlijk verbeteren, in het bijzonder tijdens de avond en nacht. Dit bevestigen gesprekken met patiënten, maar ze geven aan dat de bruikbaarheid beter moet, stelt Jort Kropff in zijn proefschrift.

De kunstmatige alvleesklier is bijna gereed. Het apparaat dient op basis van continue bloedsuikermeting automatisch insuline toe bij hoge waarde en verlaagt de insulinedosering bij lage bloedwaarden. Zonder de ziekte te genezen, biedt de kunstmatige alvleesklier een oplossing om de kans op complicaties te verkleinen en hoeft de patiënt niet dag-in-dag-uit de bloedglucosewaarden zelf te reguleren.
Er vindt nu een overgang van het testmodel plaats naar commerciële ontwikkeling. Daarmee komt de introductie van de kunstmatige alvleesklier dichterbij. Kropff verwacht dat de eerste in 2017 commercieel beschikbaar komt. Deze apparaten werken zodanig dat de patiënt hun voorstel om een grote insulinedosis toe te dienen moet bevestigen. De kostprijs zal naar verwachting gelijk zijn aan de prijs van de nu gebruikte insulinepomp en de sensor die de bloedsuikerwaarde bepaalt.

De eerste kandidaten voor gebruik van de kunstmatige alvleesklier zijn patiënten die voor vergoeding van een insulinepomp en glucosesensor in aanmerking komen; ongeveer 40 procent van de patiënten met diabetes type 1 in Nederland. Specifieke patiëntengroepen, waaronder die met frequente lage bloedglucose of zwangerschap, zullen mogelijk volgen. Introductie voor patiënten met diabetes type 2 (suikerziekte die tijdens het leven ontstaat) wordt momenteel niet onderzocht en is op korte termijn minder waarschijnlijk.

Klik hier om verder te lezen.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult