Voorkomen van type 1 diabetes middels vaccinatie tegen rotavirus

Uit verschillende cohorten zijn aanwijzingen gevonden dat het verminderd klaren van gastro-intestinale virus infecties bij zou kunnen dragen aan het ontwikkelen van type 1 diabetes. Hier uit volgend zou men verwachten dat de incidentie van type 1 diabetes af zou nemen na vaccinatie tegen gastro-intestinale infectie.

Methoden

De auteurs hebben in Finland, dat een zeer hoge prevalentie van type 1 diabetes kent, onderzocht of een vaccinatie programma tegen rota virus infecties was geassocieerd met een lagere incidentie van type 1 diabetes. Voor dit doel hebben ze tussen 1995 en 2015 de landelijke geboortecohorten onderzoekt voor en na de invoer van een landelijk vaccinatie programma in 2009.

Resultaten

Vaccinatie was inderdaad geassocieerd met een lagere incidentie van rotavirus infecties bij de zeer jonge kinderen tot vijf jaar daalde deze va 2.5% naar 0.2%, en de incidentie van type 1 diabetes daalde van 71.5 naar 54.4 per 100,000 persoons-jaren.

Conclusie

De generaliseerbaarheid van deze studie naar andere landen en type 1 diabetes incidentie bij hogere leeftijden zal moeten blijken, maar deze studie geeft belangrijk inzicht in de pathofysiologie van (een subset van) type 1 diabetes en biedt mogelijkheid om de incidentie van type 1 diabetes te verlagen, in ieder geval in jonge kinderen. Dit is belangrijk, omdat deze groep ook de slechtste prognose heeft.

Referentie 

Parviainen A, But A, Sund R, Arffman M, Siljander H, Knip M. Incidence of Type 1 Diabetes in Relation to Exposure to Rotavirus Infections in Pre- and Postvaccine Birth Cohorts in Finland. Diabetes Care. 2024 Jan 1;47(1):97-100. doi: 10.2337/dc23-1203. PMID: 37861431.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult