Cardiorenale uitkomsten van diabetes mellitus type 2 tijdens behandeling met een sulfonureumderivaat in de Nederlandse praktijk

Het is onbekend in hoeverre het risico op cardiovasculaire complicaties verhoogd is bij mensen met diabetes mellitus type 2 die niet voldoen aan de criteria voor een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten, en die conventioneel behandeld worden met een sulfonureumderivaat (SU-derivaat).

Methode

De gegevens voor deze gematchte cohortstudie zijn verkregen uit het PHARMO Datanetwerk uit de eerste en tweede lijn in Nederland. De onderzoeksperiode liep van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2019. Patiënten met diabetes mellitus type 2 die niet binnen de nieuwe richtlijn voor diabetes mellitus type 2 en een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten vielen, werden ingedeeld in twee groepen: één groep met ‘meerdere risicofactoren’ (MRF) op basis van risicofactoren in de NHG CVRM Standaard, en één groep zonder aanvullende risicofactoren (non-RF). Het risico op verschillende cardiorenale complicaties afzonderlijk en een samengesteld eindpunt (hartfalen, myocardinfarct, beroerte, perifeer arterieel vaatlijden, niertransplantatie, dialyse, > 50% daling van de eGFR-waarde en overlijden) werd onderzocht vanaf de start van een SU-derivaat en vergeleken met een gematchte diabetesvrije populatie.

Resultaten

In de 6.148 patiënten in de MRF-groep was de incidentie van het samengestelde cardiorenale eindpunt 13 (95% CI, 9-18) per 1.000 patiëntjaren. Vergeleken met de diabetesvrije populatie was dit risico significant verhoogd (gecorrigeerde hazard- ratio 3,6; 95% CI, 2,1-6,3). Ook in de 3.219 patiënten in de non-RF-populatie was zowel de incidentie als de gecorrigeerde hazardratio voor het samengestelde cardiorenale eindpunt significant verhoogd.

Conclusie

Ondanks conventionele behandeling met SU-derivaten en CVRM-management hebben mensen met diabetes mellitus type 2 − zowel met als zonder aanvullende cardiovasculaire risicofactoren − een verhoogd risico op cardiorenale complicaties.

Klik hier om het volledige artikel te lezen in het Nederlands Tijdschrift voor Diabetologie

Referentie

Stehouwer, C.D.A., Serné, E.H., de Jong, H. et al. Cardiorenale uitkomsten van diabetes mellitus type 2 tijdens behandeling met een sulfonureumderivaat in de Nederlandse praktijk. Ned Tijdschr Diabetol 21, 61–69 (2023). https://doi.org/10.1007/s12467-023-1227-2

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult