Effect van empagliflozine op linkerventrikelhypertrofie

De mogelijke voordelen van SGLT2-remmers op cardiovasculaire aandoeningen worden in steeds specifiekere subgroepen onderzocht. Recent is gekeken naar het effect van empagliflozine op linkerventrikelhypertrofie (LVH), de verdikking van de gespierde wand van de linker hartkamer. Gelden de cardiovasculaire voordelen van de EMPAREG OUTCOME trial ook voor deze patiëntenpopulatie?

Onderzoeksvraag

Een van de oorzaken van hartwand-verdikking kan hypertensie zijn, wat twee keer zo vaak voorkomt bij mensen met diabetes als bij mensen zonder diabetes. Verlaagt empagliflozine het risico op cardiovasculair overlijden, algehele mortaliteit en 3-point MACE bij type 2 diabetespatiënten met LVH? Dat was de centrale vraag in dit onderzoek.

Hoe werd dit onderzocht?

De patiënten kregen empagliflozine (10 of 25 mg per dag) of placebo als toevoeging aan de standaardbehandeling. LVH werd gediagnostiseerd aan de hand van gestandaardiseerde veranderingen op het electrocardiogram (ECG). Bij 5973 patiënten lukte het een ECG te maken: van hen kregen 2008 patiënten placebo en 3965 empagliflozine. Patiëntkarakteristieken als leeftijd, diabetesduur, BMI, hypertensie, hartfalen en gebruik van medicatie voor cardiovasculaire ziekten waren vergelijkbaar in beide groepen.

Belangrijkste resultaten

In de placebo-groep hadden patiënten met LVH een vier keer verhoogd risico (78.9 vs 19.1/1000 patiëntjaren) op cardiovasculair overlijden dan patiënten zonder LVH. Ook hadden zij een 3.5 keer groter risico op algehele mortaliteit (96.4 vs 28.1/1000 patiëntjaren) en 3-point MACE (143.7 vs 41.1/1000 patiëntjaren).

Bij patiënten op empagliflozine was het risico op cardiovasculair overlijden (hazard ratios [HRs], 0.4 vs 0.6; P=.40), algehele mortaliteit (HRs, 0.32 vs 0.67; P =.11) en 3-point MACE (HRs, 0.39 vs 0.89; P =.03) verlaagd vergeleken met de patiënten op placebo, ongeacht of de patiënten LHV hadden of niet.

Consequenties voor de praktijk

De aanwezigheid van LVH is een sterke voorspeller voor cardiovasculaire complicaties en sterfte in patiënten met type 2 diabetes. Empagliflozine verlaagt dit risico ongeacht de aanwezigheid van LVH. Omdat het uitgangsrisico op cardiovasculaire aandoeningen en overlijden hoger is bij patiënten met LVH, zijn de absolute risicoreducties in deze groep groter. Interessant zal zijn om in toekomstige studies te kijken of empaglifozine kan leiden tot minder massa van de wand van de linkerhartkamer.

Referentie

Verma S, Mazer CD, Bhatt DL, et al. Empagliflozin and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes and left ventricular hypertrophy: a subanalysis of the EMPA-REG OUTCOME trial [published online January 23, 2019]. Diabetes Care.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult