Effect SGLT2-remmers groter bij ASCVD?

Diverse cardiovasculaire uitkomststudies* hebben voordelen aangetoond van SGLT2-remmers op cardiovasculaire events. Dit zowel bij patiënten specifiek met atherosclerotische cardiovasculaire ziekten (ASCVD) als bij patiënten met meerdere risicofactoren op cardiovasculaire events, maar zonder ASCVD. Het effect leek het grootste bij patiënten met ASCVD. Omdat de aantallen patiënten in deze onderzoeken laag waren, is een meta-analyse gedaan om na te gaan of de vooronderstelling juist is.

Onderzoeksvraag
Na bekendmaking van de resultaten van de DECLARE-TIMI 58 trial hebben onderzoekers de data gebundeld uit de EMPA-REG OUTCOME trial, het CANVAS Programma en de DECLARE-TIMI 58. Al deze studies toonden voordelen aan op het verlagen van myocardinfarct, beroerte en cardiovasculair overlijden bij patiënten met ASCVD, maar niet bij patiënten met meerdere cardiovasculaire risicofactoren. Wel zijn in beide groepen aantoonbare robuuste voordelen op het verminderen van hHF en progressie van nierziekte. Maar, is hier sprake van heterogeniteit?

Resultaten

De onderzoekers hebben alle studies geïncludeerd tot 24 september 2018 waarvan de resultaten te vinden waren op PubMed en Embase. Zij keken daarbij naar de uitkomsten op MACE. In totaal zijn 34.322 patiënten geïncludeerd, van wie 62% met ASCVD. In deze populatie kwam 3342 keer MACE voor, 2028 cardiovasculair overlijden of hHF en 766 keer nierfalen. SGLT2-remmers verminderden MACE met 11% maar alleen in de groep patiënten met ASCVD. SGLT2-remmers verminderden het risico op cardiovasculair overlijden en hHF met 23%.

Consequenties voor de praktijk

Al met al kan gesteld worden dat SGLT2-remmers een klinisch relevant effect hebben op atherosclerotische majeure cardiovasculaire gebeurtenissen, maar beperkt tot patiënten met ASCVD. Wel zijn er robuuste voordelen op hHF en progressie van nierziekten, ongeacht wel of niet aanwezige ASCVD of een voorgeschiedenis met hartfalen.

Bron

Thomas A Zelniker, et al. SGLT2 inhibitors for primary and secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cardiovascular outcome trials. Lancet 2019; 393: 31–39 Published Online November 10, 2018

* EMPA-REG OUTCOME trial, CANVAS Programma en DECLARE-TIMI 58

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult