Diabetesregister voor betere zorg

De kwaliteit en toegankelijkheid van de diabeteszorg verhogen. Dat is het doel van het landelijke diabetesregister, dat op 14 november van start gaat. Op deze Wereld Diabetes Dag gaan de eerste ziekenhuizen gegevens aanleveren voor dit nieuwe diabetesregister: het VUmc en AMC (Amsterdam), Haaglanden Medisch Centrum (Den Haag), Rode Kruis Ziekenhuis (Beverwijk), Diabeter (Rotterdam), Groene Hart Ziekenhuis (Gouda) en Isala Klinieken (Zwolle). De ambitie is dat alle ziekenhuizen in Nederland mee gaan doen aan de registratie.

In tegenstelling tot landen zoals Zweden, Noorwegen en Duitsland, is er in Nederland geen landelijke registratie van gegevens van mensen met diabetes die in het ziekenhuis onder behandeling zijn. Het ontbreekt hierdoor aan goede en betrouwbare informatie over bijvoorbeeld het aantal mensen met diabetes in Nederland, het optreden van complicaties, en effecten van behandeling. Het landelijke diabetesregister Dutch Pediatric and Adult Registry of Diabetes (DPARD) gaat dat veranderen. Bijzonder is dat het een gezamenlijk initiatief is van patiëntenvereniging Diabetesvereniging Nederland en van de beroepsverenigingen van kinderartsen en internisten.

Essentiële stap

“Dit is een essentiële stap richting kwaliteitsverbetering in de diabeteszorg”, aldus Carianne Verheugt, internist in het VUmc, en kinderarts Theo Sas. “Het aantal mensen met diabetes neemt toe en mede daarom is het van belang om de doelmatigheid en kwaliteit van zorg voor mensen met diabetes te vergroten.” Registratie leidt ertoe dat de diabeteszorg tussen verschillende regio’s en ziekenhuizen beter onderling vergeleken kan worden. Op die manier kunnen zij van elkaar leren. Ook kan beter onderzocht worden wat de meerwaarde is van nieuwe diabetesmedicijnen en hulpmiddelen, en wordt inzichtelijker wat op den duur de effecten van bepaalde behandelingen zijn in relatie tot de kosten.

Aan de bron

Het diabetesregister bevat gegevens van kinderen en volwassenen die in het ziekenhuis behandeld worden voor diabetes type 1 of type 2. Er is bewust gekozen voor gegevens die al geregistreerd worden, zoals gewicht, bloeddruk, bloedsuiker en cholesterol. De gegevens worden overgenomen uit de elektronische patiëntendossiers, versleuteld verstuurd en anoniem verwerkt. Deze werkwijze is veilig en kost artsen weinig extra tijd. Daarmee gaat het niet ten koste van de tijd voor de patiënt.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult