Cardiovasculair lijden bij patiënten met diabetes type 2

Suzanne E. Engelen, Yolanda van der Graaf, Manon C. Stam-Slob, Diederick E. Grobbee, Maarten J. Cramer, L. Jaap Kappelle, Gert J. de Borst, Frank L.J. Visseren, Jan Westerink, SMART study group. Incidence of cardiovascular events and vascular interventions in patients with type 2 diabetes. International Journal of Cardiology.

Online voorpublicatie. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2017.07.081

Door: Suzanne Engelen (Masterstudent geneeskunde, Universiteit Utrecht). Email: s.e.engelen@students.uu.nl

Het is bekend dat diabetes type 2 is geassocieerd met een verhoogd risico op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit (1, 2). Het doel van onze studie is het kwantificeren van deze cardiovasculaire ziektelast door de incidentie ratio van verschillende cardiovasculaire events en interventies weer te geven bij patiënten met of zonder diabetes type 2, al dan niet in combinatie met vaatlijden.

De 9.808 patiënten uit onze studie zijn afkomstig uit het SMART (Second Manifistations of ARTerial disease) cohort, waarin patiënten worden geïncludeerd die zijn verwezen i.v.m. klinisch manifest vaatlijden of risicofactoren voor hart- en vaatziekten. We hebben gekeken naar de incidentie van het niet-fatale myocardinfarct, niet-fatale beroerte en vasculaire dood. Daarnaast komt de incidentie ratio van de volgende interventies aan bod: percutane coronaire interventie, coronaire bypass grafting (CABG), dotter/stent plaatsing in perifere bloedvaten en amputatie. In het artikel geven we de ruwe incidentie ratio’s weer, de geadjusteerde incidentie ratio en het percentage patiënten uit een groep dat 1, 2 en 3 of meer cardiovasculaire events of interventies doormaakt.

De ruwe incidentie ratio van nieuw vaatlijden (een combinatie van niet-fataal myocardinfarct, niet-fatale beroerte en vasculaire dood) is 5.8 per 1000 persoonsjaren bij patiënten zonder diabetes type 2 en zonder vaatlijden; 15.2 per 1000 persoonsjaren bij patiënten met diabetes type 2 zonder vaatlijden; 26.0 per 1000 persoonsjaren bij patiënten zonder diabetes type 2, maar met vaatlijden en 40.7 per 1000 persoonsjaren bij patiënten met type 2 diabetes en vaatlijden. Bij alle verschillende vasculaire events en interventies is een vergelijkbare trend in incidentie ratio zichtbaar.

Om aan te tonen dat diabetes type 2 de boosdoener is, hebben we een Poisson regressie uitgevoerd, waarbij we gecorrigeerd hebben voor confounders (leeftijd, geslacht, roken, nierfunctie, lipidenstatus, BMI en bloeddruk). Hieruit blijkt dat patiënten met diabetes type 2 en vaatlijden een 4 maal hogere incidentie ratio voor cardiovasculaire events en een 8 maal hogere incidentie ratio voor cardiovasculaire interventies hebben in vergelijking met patiënten zonder diabetes type 2 en vaatlijden.

Conclusie

Bij patiënten met diabetes en vaatlijden is er een 4 maal hogere incidentie van cardiovasculaire events en een 8 maal hogere incidentie van cardiovasculaire interventies. Het huidige cardiovasculaire risicomanagement lijkt onvoldoende om deze hoge incidentie te normaliseren en nieuwe, strengere of eerder ingezette behandelopties en -doelen zijn mogelijk nodig.

Referentielijst

  1. Beckman JA, Paneni F, Cosentino F, Creager MA. Diabetes and vascular disease: pathophysiology, clinical consequences, and medical therapy: part II . European Heart Journal 2013; 34(1): 2444–2456
  2. Jensen LO, Maeng M, Thayssen P, Tilsted HH, Terkelsen CJ, Kaltoft A, Lassen JF, Hansen KN, Ravkilde J, Christiansen EH, Madsen M, Sorensen HT, Thuesen L. Influence of diabetes mellitus on clinical outcomes following primary percutaneous coronary intervention in patients with ST-segment elevation myocardial infarction. Am J Cardiol 2012;109:629 – 635

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult