EASD 2017 – Wat verbetert ‘treatment satisfaction’ bij mensen met type 2 diabetes op insuline therapie?

Mensen met type 2 diabetes zijn vaak minder tevreden over hun behandeling als ze met insuline worden behandeld dan met leefstijl advies of orale medicatie. Het is niet goed bekend welke factoren daaraan ten grondslag liggen. Daarom werd onderzoek gedaan met data uit de GUIDANCE studie (bijna 7600 patiënten, behandeld in de eerste lijn in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Zweden, en de UK). Treatment Satisfaction werd gemeten met de DTSQ vragenlijst.

Vooral diabetes educatie bleek de DTSQ score te verbeteren. Ook werd de score positief beinvloed bij aanwezigheid van macrovasculaire complicaties (wellicht omdat behandelaars meer aandacht aan deze groep patienten besteden) en door een betere gezondheidstoestand. De gevonden positieve invloed van de aanwezigheid van macrovasculaire complicaties kan samenhangen met de definitie van macrovasculaire complicaties.

De DTSQ score was slechter als mensen vaak hyperglycemie ervaarden of een hoger HbA1c hadden.

Net als in andere studies was de DTSQ score niet geassocieerd met het gebruikte insuline regime of aantal insuline doseringen.

De vier gevonden factoren verklaren echter slechts een klein deel van de verschillen in DTSQ score. Er moeten dus andere factoren van belang zijn die niet in dit onderzoek gemeten zijn. Toch onderstrepen de resultaten van dit onderzoek nogmaals het belang van diabetes educatie.

Het is daarom, op basis van de resultaten van dit onderzoek, belangrijk extra aandacht te besteden aan patienten met een minder goede gezondheidstoestand, frequent ervaren hyperglycaemie en hogere HbA1c waarden. Zelf-management educatieprogramma’s moeten aandacht blijven besteden aan deze factoren. Het is goed te zien dat noch het gekozen insuline behandelregime noch het aantal insuline injecties per dag invloed heeft op de tevredenheid met de behandeling.

Een uitgebreide bespreking door een van de auteurs verschijnt eind september bij Diabetesgeneeskunde.nl

BMJ Open: What determines treatment satisfaction of patients with type 2 diabetes on insulin therapy? An observational study in eight European countries. GUIDANCE study group. Anne Meike Boels, Rimke C Vos, Tom G T Hermans, Nicolaas P A Zuithoff, Nicolle Müller, Kamlesh Khunti, Guy E H M Rutten.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult