Type 2 diabetes en leeftijd bij diagnose: risico op kanker en kanker gerelateerde sterfte

De laatste jaren neemt de incidentie van type 2 diabetes mellitus enorm toe, met name ook op jongere leeftijd. Deze groep heeft een relatief hoog risico op (cardiovasculaire) complicaties in vergelijking met mensen zonder diabetes. Of er ook een verhoogd risico is op het ontwikkelen van kanker in deze groep is niet duidelijk.

Vraagstelling

Wat is de associatie tussen leeftijd bij diagnose van type 2 diabetes (T2DM) en de incidentie van kanker en kanker gerelateerde mortaliteit?

Methoden

De data werd verkregen uit een Chinese database (Yinzhou Health Information System). 42.279 personen met nieuw gediagnosticeerde T2DM tussen de periode 2010-2014 en 166.010 controles, voor leeftijd en geslacht gematched, werden geïncludeerd. De primaire uitkomst maat was de incidentie van kanker en mortaliteit en de secundaire uitkomst maat was het type kanker (gastro-intestinaal, long-, mamacarcinoom). De patiënten met T2DM werden gecategoriseerd in 4 groepen: <50, 50-69, 60-69 en ≥ 70 jaar. In een multivariate cox model werd gecorrigeerd voor mogelijke confounders, geslacht, burgerlijke staat, opleidingsniveau, roken, alcohol, beweging en BMI.

Resultaten en conclusie

Gedurende de follow up periode van ruim 9 jaar was sprake van een nieuw gediagnosticeerde kanker bij 15.729 personen en 5383 personen overleden aan kanker. De gemiddelde leeftijd was 57.9 jaar ± 12.3 jaar (range 10-107) en 48.5 % was vrouw. Personen met diagnose T2DM voor de leeftijd van 50 jaar hadden relatief het hoogste risico op kanker en kanker gerelateerde mortaliteit met een Hazard Ratio (HR’s 95 % CI) van 1.35 (1.20, 1.52) voor kanker incidentie (overall) , 1.39 (1.11, 1.73) voor gastro-intestinale kanker incidentie, 2.02 (1.50, 2.71) voor kanker mortaliteit (overall), en 2.82 (1.91, 4.18) voor gastro-intestinale kanker mortaliteit. De risico’s daalde gradueel met elke decade toename in leeftijd. Leeftijd bij diagnose van T2DM heeft geen effect op de associatie tussen long en borstkanker.

Relevantie voor de praktijk

Leeftijd bij diagnose van T2DM beïnvloedt de associatie tussen T2DM en kanker incidentie en mortaliteit, met een hoger risico op jongere leeftijd. Dit betekent dat in de voorlichting wellicht niet alleen de risico’s op diabetes gerelateerde complicaties genoemd moeten worden, maar ook het verhoogde risico op kanker met name indien de diagnose diabetes < 60 jaar gesteld wordt.

Gezien de opzet van de studie (observationeel) kan er geen uitspraak worden gedaan over causaliteit. Ook in deze studie hadden mensen met T2DM een ongezondere leefstijl met hogere percentages alcohol gebruik, roken, obesitas en minder beweging, en al deze factoren zijn geassocieerd met een hogere incidentie van kanker. Hoewel gecorrigeerd werd voor deze factoren, kan er nog sprake zijn van een residuele confounding. Daarnaast betreft het een Chinese populatie en zijn deze resultaten wellicht niet geheel te extrapoleren naar een Westerse populatie.

Referentie

Age at diagnosis modifes associations of type 2 diabetes with cancer incidence and mortality: a retrospective matched‑cohort study. Diabetologia (2023) 66:1450–1459

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult