Studieresultaten 12 maanden gebruik flash glucose monitoring systeem FreeStyle Libre

De FreeStyle Libre (FSL) is een flash glucose monitor in de vorm van een subcutane sensor die in de bovenarm wordt geplaatst in combinatie met een reader of app, en die mogelijk voor mensen met diabetes voordelen biedt in vergelijking met gebruik van vingerpikken en teststrips. Het doel van dit onderzoek was om te analyseren of de FSL een toepasbaar en voldoende betrouwbaar alternatief kan zijn voor vingerprikken en teststrips.

Methoden

Alle deelnemers zijn gevraagd gedurende twaalf maanden de FSL te gebruiken. De gegevens zijn en worden verzameld in een register. Eindpunten zijn veranderingen in HbA1c, ervaren kwaliteit van leven – middels meting van de EQ-VAS, de SF-12 en een vragenlijst van Diabetes Vereniging Nederland (DVN) – en de invloed van FSL gebruik op ziekenhuisopnames en arbeidsuitval. Er waren drie meetmomenten: bij de start, na zes maanden en na twaalf maanden.

Resultaten

Na twaalf maanden gebruik van de FSL daalt de HbA1c-waarde met een mediaan van 4 mmol/mol, is er een toename van het aantal deelnemers waarbij er geen hypoglykemieën zijn opgetreden in het voorafgaande half jaar en neemt zowel de fysieke als de mentale ervaren kwaliteit van leven significant toe. Daarnaast daalt arbeidsverzuim van 18.4% naar 7.7% en het aantal ziekenhuisopnames van 13.8% naar 4.7%. Het stripgebruik nam af van een mediaan van 6 naar 3 strips per dag. De gebruikers gaven daarnaast aan, dat zij vaker controleerden, óók bijvoorbeeld vóórdat zij gingen autorijden, en 62% van de gebruikers noteerden dat hun familie en / of bekenden zich minder zorgen maakten over hun diabetes. Het belangrijkste negatieve effect was het bij een klein deel van de gebruikers optreden van een allergische reactie op de lijm, waarmee de sensor op de huid is geplakt. Daarnaast bleken de kosten voor de gebruikers ondanks de bijdrage van het Zilveren Kruis nog steeds hoog. Ook gaven een aantal gebruikers aan, dat bij hen de metingen toch onvoldoende betrouwbaar waren.

Conclusies

De FSL blijkt voor veel gebruikers een goed toepasbaar hulpmiddel met positieve resultaten wat betreft glucoseregulatie, kwaliteit van leven, mate van arbeidsuitval en kans op ziekenhuisopnames.

Bron: Persbericht Abbott

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult