Snel inzetten combinatietherapie na falen monotherapie levert gezondheidswinst op

Blijkt het niet mogelijk met monotherapie een goede glucoseregulatie te behalen? Dan is het zinvol zo snel mogelijk te starten met combinatietherapie. Dit blijkt uit een recent gepubliceerde studie in Diabetes Care.

Studieopzet

Aan deze retrospectieve studie namen 93.515 type 2 diabetespatiënten deel die één of meer HbA1c-bepalingen hadden ≥7% (53 mmol/mol) na drie maanden gebruik van metformine, of een sulfonylureum-derivaat. In drie groepen (<12 maanden, 12 tot 24 maanden en 24 tot 36 maanden) is het effect bepaald van intensivering van behandeling door toevoeging van één of meer bloedglucoseverlagende middelen behalve insuline. Doel van de studie was vast te stellen hoeveel tijd verstreek tot het behalen van glykemische controle na intensivering van behandeling.

Resultaten

Van alle deelnemers (gemiddeld 60 jaar; ∼59% man; 80% op metformine) intensiveerden 23.761 (25%) de behandeling binnen 12 maanden; 11.908 (13%) tussen de 12 en 24 maanden en 7.146 (8%) tussen de 24 en 36 maanden. De gemiddelde tijd vanaf intensivering tot het behalen van glykemische controle was respectievelijk 20.0, 24.1, en 25.7 maanden. De kans op het behalen van glykemische controle was in de twee laatste groepen respectievelijk 22% en 28%, vergeleken met de groep die binnen 12 maanden de behandeling intensiveerde (P < 0.0001)

Conclusie

Vroege intensivering wordt geassocieerd met een kortere tussentijd om glykemische controle te behalen, ongeacht of patiënten metformine of een sulfonylureum-derivaat gebruikten als eerste keuze behandeling.

Referentie: Urvi Desai et al. Time to Treatment Intensification After Monotherapy Failure and Its Association With Subsequent Glycemic Control Among 93,515 Patients With Type 2 Diabetes. Diabetes Care 2018 Oct; 41(10): 2096-2104

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult