Resultaten FGM onderzoek en update vergoeding

Recent presenteerde prof. dr. Henk Bilo, hoogleraar interne geneeskunde en hoofd van het Diabetes Onderzoekscentrum in Zwolle, de resultaten van een observationele studie met de FreeStyle Libre. Een jaar lang zijn 1365 mensen gevolgd die dit flash monitoring systeem gebruikten; bij meer dan 700 mensen konden de resultaten na één jaar gebruik vergeleken worden met de gegevens vóór gebruik. Uitkomstmaten waren de kwaliteit van leven, het aantal hypoglykemieën, het aantal ziekenhuisopnamen vanwege de diabetes, het HbA1c, het verlies aan arbeidsproductiviteit en het algeheel functioneren, inclusief sportprestaties. Op alle punten zijn de resultaten positief.

Voor de kwaliteit van leven is de EQ VAS gebruikt. De zelf ervaren kwaliteit van leven nam toe van 72 naar 77 op een schaal van 100. Het aantal ziekenhuisopnames vanwege de diabetes nam af van 13.8% naar 4.7%. De arbeidsuitval daalde van 18.4% naar 7.7%, en omgerekend in dagen van 6.3 per deelnemer naar 3.3 dagen per deelnemer. Het gemiddelde HbA1c daalde gering, maar significant van gemiddeld 62 mmol/mol naar 58 mmol/mol. In de groep met de slechtste glucoseregulatie was de daling het grootst (van 77 mmol/mol naar 67 mmol/mol). Het stripgebruik halveerde (van gemiddeld 6 naar 3 per dag).

In deze video gaat dr. Harold de Valk in op de gepresenteerde resultaten.

Vragenlijst DVN

Op verzoek van de DVN hebben de deelnemers een vragenlijst ingevuld. Hieruit bleek dat:

  • 37% van de mensen meer is gaan sporten,
  • 75% van de mensen de bloedglucose meet voor het autorijden, tegenover 41% voor gebruik van de FreeStyle Libre,
  • 95% van de mensen beter de glucoseschommelingen begrijpt,
  • 92% van de mensen zegt nu in staat te zijn de glucose rond de maaltijd beter te kunnen reguleren,
  • 80% past vaker de insulinedosering aan,
  • 77% zegt minder hypoglykemieën te ervaren, en 78% zegt minder ernstige hypoglykemieën te ervaren,
  • 62% geeft aan dat de FreeStyle Libre ook in sociaal opzicht een verbetering is. Relaties, familie en de omgeving maken zich minder zorgen om de diabetes.

Studiepopulatie

De deelnemers aan het onderzoek waren 1365 mensen tussen de 40 en 50 jaar met type 1 en type 2 diabetes, iets meer mannen dan vrouwen. Zij betaalden 50% van de kosten voor de FreeStyle Libre zelf. In totaal vielen 87 mensen uit. 47 mensen om financiële redenen, 3 omdat zij de metingen niet betrouwbaar vonden, 7 vanwege draagongemak; van 30 is de reden niet bekend.

Deelnemende partijen

Aan het onderzoek werkten het Diabetes Onderzoekscentrum in Isala mee, samen met verschillende partijen, waaronder DVN, Zilveren Kruis en stichting Basisstructuur Innovatief Diabetes Onderzoek Nederland (BIDON). Het onderzoek was mogelijk dankzij een subsidie van de Stichting Achmea Gezondheidszorg (SAG). Voor dit onderzoek is gekozen voor het opbouwen van een register, waarbij 88 van de 95 Nederlandse ziekenhuizen hun medewerking hebben verleend.

Unaniem advies vergoeding FGM voor diabetes type 1* 

De Rondetafel Diabeteszorg heeft vrijdag 10 mei unaniem geadviseerd om op basis van de informatie die er nu ligt, na te gaan of vooralsnog alle mensen met diabetes type 1 flash glucose monitoring (Freestyle Libre) vergoed kunnen krijgen. Door alle betrokken partijen (aan de Rondetafel) gaat nu zo snel mogelijk gewerkt worden aan het bij elkaar brengen en onderbouwen van de benodigde wetenschappelijke studies en overige informatie.

Hierdoor is de verwachting dat Zorginstituut Nederland voor einde 2019 een uitspraak kan doen over vergoeding van FGM voor alle mensen met diabetes type 1.

*Bron: Nederlandse Diabetes Federatie

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult