Proefschrift van de maand: Digital, contextual and personalised insulin management in type 2 diabetes – a utopian future?

In Nederland gebruiken veel mensen insuline om hun diabetes mellitus type 2 (DM2) te regelen. Wereldwijd is men het erover eens dat zij zorg op maat moeten krijgen. Behandelaars moeten altijd rekening houden met de wensen, verwachtingen en behoeften van de patiënten en ook met hun omgeving.

In dit proefschrift zijn meerdere aspecten van insulinetherapie bij DM2 besproken. In het eerste deel onderzochten we de meerwaarde van gepersonaliseerde streefwaarden en welke arts-karakteristieken samenhingen met het starten van insuline. Als huisartsen en praktijkondersteuners goed rekening houden met de leeftijd van patiënten en met de diabetesduur, dan kunnen de nadelige effecten van een behandeling beter in balans komen met de positieve effecten. Dat geldt vooral voor mensen ouder dan 70 jaar: door de gepersonaliseerde aanpak van de NHG-standaard te volgen, kan bij één op de vier 70-plussers overbehandeling worden voorkomen. Gelukkig houden in de acht landen van Europa die wij onderzochten al heel wat artsen (ook de Nederlandse) rekening met de leeftijd en de complicaties van hun patiënten bij het voorschrijven van insuline.

In deel twee van dit proefschrift beschreven we het verband tussen het gebruik van insuline en zogenaamde ‘door patiënten gerapporteerde uitkomsten’, zoals tevredenheid met de diabetesbehandeling, patiënt-activatie, gezondheidstoestand en psychosociaal functioneren. Hoe tevreden iemand is met de insulinebehandeling blijkt samen te hangen met de uitleg en instructies die iemand gekregen heeft, maar ook met de bloedglucosewaarde. Mensen met type 2 diabetes die insuline spuiten zijn niet actiever bij hun diabetes betrokken dan mensen die alleen tabletten gebruiken.

Tenslotte richtten wij ons in het derde deel op mHealth – gezondheidszorg geleverd met behulp van mobiele apparatuur zoals bijvoorbeeld smartphones. Uit onze systematische literatuurstudie en meta-analyse blijkt dat het gebruik van smartphone apps slechts tot een kleine daling van de bloedglucosespiegel leidt. Dat gold ook voor de app die wij zelf hebben ontworpen. Bij die studie werden 230 mensen met DM2 die insuline gebruikten gerandomiseerd tussen de gebruikelijke diabetesbehandeling en het gebruik van een smartphone app náást de gebruikelijke behandeling. Wij stelden vast dat ook voor apps zorg op maat belangrijk is.

Samengevat: onze studies benadrukken de noodzaak voor een koerswijziging in de zorg voor mensen met type 2 diabetes die insuline moeten spuiten.

Klik hier om het volledige proefschrift te lezen.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult