Positieve resultaten na één jaar gebruik van FreeStyle Libre

Professor dr. Henk Bilo, hoogleraar interne geneeskunde en hoofd van het Diabetes Onderzoekscentrum in Zwolle, heeft vandaag de resultaten gepresenteerd van een observationele studie met de FreeStyle Libre. Een jaar lang zijn 1346 mensen gevolgd die dit flash monitoring systeem gebruikten. Uitkomstmaten waren de kwaliteit van leven, het aantal hypoglykemieën, het aantal ziekenhuisopnamen als gevolg van de diabetes, het HbA1c, het verlies aan arbeidsproductiviteit en het algeheel functioneren, inclusief sportprestaties. Op alle parameters zijn de resultaten positief.

Voor de kwaliteit van leven is de EQ VAS gebruikt. De kwaliteit van leven nam toe van 7,32 naar 7,7. Het aantal ziekenhuisopname als gevolg de diabetes nam af van 1857 (n=1360) naar 32 (n=681), ofwel van 13.8% naar 4.7%. De arbeidsuitval daalde van 18.4% naar 7.7%, en omgerekend in dagen van 6.3 (n=1361) naar 3.3 dagen (n=683). Het gemiddelde HbA1c daalde gering, maar significant van 62.2 mmol/mol naar 58.3 mmol/mol. In de groep met de slechtste glucoseregulatie was de daling het grootst (van 76.6 mmol/mol naar 67.1 mmol/mol). Het stripgebruik halveerde (van gemiddeld 6 naar 3).

Vragenlijst DVN

Op verzoek van de DVN hebben de deelnemers een vragenlijst ingevuld. Hieruit bleek dat:

  • 37% van de mensen meer is gaan sporten,
  • 75% van de mensen de bloedglucose meet voor het autorijden, tegenover 41% voor gebruik van de FreeStyle Libre,
  • 95% van de mensen beter de glucoseschommelingen begrijpt,
  • 92% van de mensen zegt nu in staat te zijn de glucose rond de maaltijd beter te kunnen reguleren,
  • 80% vaker de insulinedosering aanpast,
  • 77% zegt minder hypoglykemieën te ervaren, en 78% zegt minder ernstige hypoglykemieën te ervaren,
  • 62% geeft aan dat de FreeStyle Libre ook in sociaal opzicht een verbetering is. Relaties, familie en de omgeving maken zich minder zorgen om de diabetes.

Studiepopulatie

De deelnemers aan het onderzoek waren 1346 mensen tussen de 40 en 50 jaar met type 1 en type 2 diabetes, iets meer mannen dan vrouwen. Zij betaalden 50% van de kosten voor de FreeStyle Libre zelf. In totaal vielen 87 mensen uit. 47 mensen om financiële redenen, 3 omdat zij de metingen niet betrouwbaar vonden, 7 vanwege draagongemak; van 30 is de reden niet bekend.

Deelnemende partijen

Het onderzoek is een initiatief van het Isala Diabetes Onderzoekscentrum, in samenwerking met o.a. DVN, Zilveren Kruis en stichting Basisstructuur Innovatief Diabetes Onderzoek Nederland (BIDON). Voor dit onderzoek is gekozen voor het opbouwen van een register, waarbij meer dan 80 van de Nederlandse ziekenhuizen hun medewerking hebben verleend.

Vergoeding

De FreeStyle Libre sensor wordt in België vergoed, maar in Nederland voor slechts een selecte patiëntengroep. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft momenteel voor vier indicaties aangegeven dat FreeStyle Libre voldoet aan het criterium ‘de stand van de wetenschap en de praktijk’, zoals beschreven staat in de Nederlandse wetgeving.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult