NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 aangepast

De NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 is op drie punten aangepast. Er is een wijziging in het screeningsinterval op diabetische retinopathie. Wanneer er tweemaal achtereen bij screening geen retinopathie zichtbaar is, kan het screeningsinterval naar driejaarlijks worden verlengd. Daarnaast is de noot over insuline degludec geactualiseerd. De aanbeveling over insuline degludec is niet gewijzigd. Ten slotte zijn de vergoedingsvoorwaarden van GLP-1-receptoragonisten verruimd, zodat de huisarts deze middelen nu ook kan voorschrijven.

In juni 2018 werd de vierde (partiële) herziening van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 gepubliceerd. Het medicamenteuze stappenplan is daarin op enkele punten aangepast. De  belangrijkste wijziging is dat gebruik van DPP-4-remmers en GLP-1-receptoragonisten overwogen kan worden als alternatief voor (intensiveren van) insuline bij een HbA1c < 15 mmol/mol boven de streefwaarde, als spuiten en zelfcontrole moeilijk uitvoerbaar zijn of als het vermijden van hypoglykemieën van groot belang is. De rest van het stappenplan is toen eveneens opnieuw beoordeeld, waaronder de plaatsbepaling van NPH-insuline ten opzichte van de langwerkende insulineanalogen.

Kernboodschappen NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2

  • Doel van de behandeling is het voorkómen en behandelen van klachten en complicaties zoals (toename van) hart- en vaatziekten, chronische nierschade, retino- en neuropathie.
  • Geef elke patiënt regelmatig educatie en leefstijladviezen (niet roken, goede voeding, gewichtsbeheersing, voldoende bewegen).
  • De streefwaarde van het HbA1c is afhankelijk van de leeftijd, behandeling en ziekteduur. Bij (kwetsbare) ouderen is de HbA1c-streefwaarde in het algemeen hoger.
  • Metformine, sulfonylureumderivaten (bij voorkeur gliclazide) en insuline zijn de belangrijkste middelen bij de behandeling van type-2-diabetes. Schrijf de overige bloedglucoseverlagende middelen alleen op indicatie voor.
  • De indicatie voor een antihypertensivum en een statine wordt gesteld volgens de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement.
  • De zorg voor type-2-diabetespatiënten wordt in toenemende mate geïndividualiseerd wat betreft de te behalen streefwaarden en controlefrequenties.

Bron: nieuwsbericht NHG

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult