NDF stelt aandachtspunten op voor overstap patiënten naar biosimilars van insulines

De komende jaren verlopen de patenten van een aantal veelgebruikte insulines. Zorgverzekeraars zullen vanuit het oogpunt van kostenbesparing steeds vaker biosimilars van deze insulines aanwijzen als voorkeursgeneesmiddel. De NDF roept op tot zorgvuldigheid bij de overstap van een origineel insuline naar een biosimilar van insuline.

Aandachtspunten voor zorgverleners
Eind 2015 formuleerde de NDF haar Standpunt Biosimilars Insulines. Abasaglar® is inmiddels de eerste biosimilar waarvoor verzekeraars preferentiebeleid voeren. Vanaf het verschijnen van het NDF standpunt overleggen de NDF, DVN, KNMP en VGZ over de inzet van biosimilars en de voorwaarden daarvoor, zoals die beschreven staan in het standpunt. Het afgelopen jaar is daarbij ook besproken waar allemaal op gelet moet worden bij de overstap van patiënten.

Wanneer in samenspraak met de patiënt wordt besloten over te stappen naar een biosimilar, is zorgvuldigheid geboden. Om zorgverleners in dit proces te ondersteunen, heeft de NDF een lijst met aandachtspunten opgesteld. Deze aandachtspunten zijn als bijlage toegevoegd aan het NDF standpunt Biosimilar Insulines.

In het kort: wat vindt de NDF?

  • Bij het voorschrijven van insulines aan patiënten die reeds insuline gebruiken kan een goedkopere biosimilar overwogen worden. Dit proces moet zorgvuldig worden afgestemd met de patiënt.
  • Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over de begeleiding en monitoring van patiënten die overstappen van/naar een biosimilar van insuline.
  • Bij de beslissing om patiënten te laten overstappen op een biosimilar, moet nadrukkelijk rekening gehouden worden met de extra inspanning die hiervoor van zorgverlener en patiënt gevraagd wordt. Hier moet aandacht voor zijn in de onderhandelingen en afspraken tussen zorggroepen en zorgverzekeraar.
  • Malusregelingen passen daar in de zienswijze van de NDF niet bij.
  • De NDF neemt afstand van het gebruik van de door haar geformuleerde aandachtspunten als legitimering van een versneld in te voeren en op basis van doelmatigheid onverdedigbaar preferentiebeleid van zorgverzekeraars

NDF standpunt en aandachtspunten
Het NDF Standpunt Biosimilars Insulines en de bijbehorende aandachtspunten voor een zorgvuldige overstap van patiënten naar een biosimilar van insuline vindt u hier.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult