Wekelijkse insuline op lange termijn: een aanwinst?

Het dagelijks injecteren van insuline wordt door patiënten met diabetes mellitus geregeld als zeer belastend ervaren. Mede om deze reden is insuline icodec ontwikkeld, een ultralang werkend insuline dat 1x per week toegediend kan worden. In een recente publicatie in de New England Journal of Medicine werd het lange-termijn effect op de glucoseregulatie van insuline icodec vergeleken met dat van insuline glargine.

 Methoden

Er werden 492 patiënten met type 2 diabetes met en HbA1c tussen 53 en 97 mmol/mol die nooit eerder waren behandeld met insuline geincludeerd in de studie. Vervolgens werd gerandomiseerd naar ofwel een behandeling met insuline glargine, ofwel met insuline icodec. De dosis van de insuline werd opgetitreerd o.g.v. het nuchtere plasma glucose. De primaire uitkomstmaat was de HbA1c verandering na 78 weken. Secundaire uitkomstmaten waren onder meer de tijd binnen doelbereik (i.e. een glucosewaarde van 3.9 – 10.0 mmol/L, oftewel TIR) en het aantal episodes van hypoglykemie (gedefinieerd als glucosewaarden < 3.0 mmol/L).  De follow up duur was 78 weken.

Resultaten

Er was geen verschil in baseline karakteristieken tussen de icodec groep en de glargine groep. Het HbA1c was gemiddeld 8.5% en de gemiddelde diabetes duur 11.5 jaar. Ongeveer 90% van de patiënten werden ten tijde van inclusie behandeld met metformine, en respectievelijk 35% en 17% van de patiënten met SGLT-2 remmers en GLP-1 analogen.

De HbA1c daling na 78 weken was iets groter in de insuline icodec groep (69 mmol/mol >> 52 mmol/mol met icodec, versus 68 mmol/mol >> 54 mmol/mol met glargine, P < 0.05 ). Daarnaast hadden icodec gebruikers een hoger percentage TIR ten opzichte van de glargine gebruikers (71.9% vs. 66.9%, P < 0.05)). Het aantal hypoglykemische events was groter in de icodec groep dan in de glargine groep (respectievelijk 0.30 vs 0.16 events per persoon-jaar van gebruik, geschatte rate ratio 1.64, 95%CI, 1.02-2.61). Drie personen in de icodec groep maakten een ernstige hypoglykemie door waarbij third party assistance nodig was, ten opzichte van één persoon in de glargine groep.

Conclusie en relevantie voor dagelijkse praktijk

De onderzoekers concluderen dat insuline icodec wat glucoseregulatie betreft zeker niet onder doet, en misschien zelfs betere resultaten geeft, dan insuline glargine bij patiënten met type 2 diabetes. Hoewel het absolute aantal hypoglykemische events bij de icodec gebruikers laag was, kwam een hypoglykemie vaker voor dan bij glargine gebruikers. De resultaten van het onderzoek suggereren dat, voor een bepaalde groep patiënten met type 2 diabetes, wekelijkse toediening van insuline een uitkomst kan zijn. Te denken valt dan aan patiënten met verminderde compliantie, of patiënten met angst voor het spuiten van insuline. Echter, grote voorzichtigheid met het gebruik van wekelijkse insuline is niet alleen geboden bij patienten met zeer wisselende glucosewaarden of significante comorbiditeit, maar bijvoorbeeld ook bij patienten die intensief sporten of alcohol nuttigen. De toekomst zal nog moeten uitwijzen wat de exacte plaats is van wekelijkse insuline toediening in de behandeling van type 2 diabetes.

Bron. Rosenstock et al. Weekly Icodec versus Daily Glargine U100 in Type 2 Diabetes without Previous Insulin. N Engl J Med 389;4 July 27, 2023

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Agenda

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult