Minder complicaties bij scherpe glykemische controle kort na de diagnose type 2 diabetes

Hoe eerder patiënten een scherpe glykemische controle bereiken na het stellen van de diagnose type 2 diabetes, hoe lager het risico op complicaties. Dit gegeven, ooit naar voren gekomen in de zgn. UKPDS, is recent bevestigd in een cohort van de Diabetes & Aging Study. Tien jaar na diagnose blijken patiënten met een ‘snelle en scherpe’ controle minder micro- en macrovasculaire complicaties te hebben en een lager risico op overlijden dan patiënten die het eerste jaar na diagnose onvoldoende gereguleerd waren.

 Studieopzet

In de cohortstudie waarvan de resultaten deze maand gepubliceerd zijn in Diabetes Care1 zijn 34.737 type 2 diabetespatiënten circa 13 jaar lang gevolgd. Er is in verschillende tijdsvakken (0–1, 0–2, 0–3, 0–4, 0–5, 0–6 en 0–7 jaar) gekeken naar het verband tussen het HbA1c en het aantal microvasculaire complicaties (end-stage nierschade, gevorderde retinopathie en amputaties), macrovasculaire complicaties (beroerte, hart- en vaatziekten) en overlijden. Patiënten zijn ingedeeld in vijf groepen

  • HbA1c<48 mmol/mol (<6.5%)
  • HbA1c 48 tot <53 mmol/mol (6.5% tot <7.0%)
  • HbA1c 53 tot <64 mmol/mol (7.0% tot <8.0%)
  • HbA1c 64 tot <75 mmol/mol (8.0% tot <9.0%)
  • HbA1c ≥75 mmol/mol (≥9.0%)

Resultaten

Vergeleken met patiënten met een HbA1c <48 mmol/mol in het eerste jaar na diagnose hadden patiënten met een HbA1c ≥48 mmol/mol meer micro- en macrovasculaire events (HbA1c 48 tot <53 mmol/mol: hazard ratio 1.204 [95% CI 1.063–1.365]). Bij patiënten met een HbA1c ≥53 mmol/mol) kwam meer sterfte voor (HbA1c 53 to <64 mmol/mol]: 1.290 [1.104–1.507]). Een hoog HbA1c (≥64 mmol/mol) gedurende langere periodes bleek geassocieerd met meer microvasculaire events en een hoger risico op overlijden.

Klinische praktijk
Deze uitkomsten benadrukken opnieuw hoe belangrijk het is om patiënten direct na de diagnose type 2 diabetes zo snel mogelijk goed te reguleren.

Diabetes Care 2018 Aug; dc171144.https://doi.org/10.2337/dc17-1144

 

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult