JDRF Nederland reikt twee subsidies uit voor onderzoek naar type 1 diabetes in Nederland

In november reikt JDRF Nederland twee grants uit voor onderzoek naar type 1 diabetes (T1D) in Nederland. Dat maakt JDRF Nederland vandaag op 14 november tijdens Wereld Diabetes Dag bekend. De onderzoekssubsidies komen op naam van prof. dr. Paul de Vos (UMCG) en dr. Arnaud Zaldumbide (LUMC). Het totaalbedrag dat in 2017-2018 door JDRF Nederland besteed zal worden aan onderzoek komt daarmee op meer dan 1,7 miljoen euro. Naast prof. dr. Paul de Vos en dr. Arnaud Zaldumbide ontvangen vijf andere onderzoekers subsidie voor hun onderzoek naar het voorkomen, behandelen en genezen van type 1 diabetes.

De eerste grant wordt op 22 november in ontvangst genomen door prof. dr. Paul de Vos. Dit is de eerste keer dat prof. dr. De Vos geld ontvangt van JDRF Nederland voor zijn onderzoek naar een oplossing voor T1D. Type 1 diabetes is een auto-immuunziekte waarbij de bètacellen in het lichaam onvoldoende insuline aanmaken, waardoor glucose die via voeding in het bloed terechtkomt niet opgenomen wordt in je lichaamscellen. Prof. dr. De Vos richt zich op inkapseling: een techniek waarbij insuline producerende cellen van een donor in een ‘beschermhoesje’ in het lichaam worden geplaatst en daar de functie van de defecte bètacellen bij type 1 diabetes overnemen. Prof. dr. De Vos werkt aan de ontwikkeling van zo’n beschermhoesje.

De transplantatie van insuline producerende cellen kan een oplossing zijn voor T1D-patiënten. Er moeten dan wel voldoende insuline producerende cellen beschikbaar zijn, wat nu nog niet het geval is. Wanneer er meer cellen beschikbaar zijn blijft het probleem dat de cellen beschermd moeten worden tegen aanvallen van het immuunsysteem.

Prof. dr. Paul de Vos en zijn medewerkers (UMCG) gaan nieuwe biomaterialen ontwikkelen die als beschermhoesje kunnen dienen. De hoesjes van deze biomaterialen hebben een effect op de afweer van het lichaam en op de overlevingskansen van de ingekapselde cellen. JDRF heeft een subsidie toegezegd waarmee deze materialen ontwikkeld en getest kunnen worden. Bij succes zal verder onderzoek gedaan worden.

Dr. Arnaud Zaldumbide neemt op 23 november zijn grant in ontvangst tijdens de JDRF Nederland-informatieavond in Leiden, waar hij tevens zal spreken over zijn onderzoek. Dr. Zaldumbide werkt voor zijn onderzoek samen met prof. dr. Bart Roep. In februari hebben dr. Zaldumbide en prof. dr. Roep een belangrijk onderzoek gepresenteerd waaruit bleek dat T1D geen fout is van het immuunsysteem, maar een fout is van de bètacellen die een ‘foutief’ eiwit produceren waar het immuunsysteem op reageert.

In dit nieuwe, door JDRF gefinancierde onderzoek, wordt gekeken naar een aantal zaken die invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van deze eiwitten. Dit doet dr. Zaldumbide door te onderzoeken hoe het cel-DNA verandert tijdens een ontsteking. Door de verandering van het RNA, een vorm van het DNA, kunnen er ‘verkeerde’ eiwitten worden geproduceerd. Tijdens het onderzoek worden deze DNA-veranderingen bekeken door bètacellen buiten het lichaam 48 uur lang bloot te stellen aan T-helpercellen die normaal gesproken in het lichaam een ontstekingsreactie op gang brengen. Vervolgens wordt er gekeken of de eiwitten die op deze manier verkregen worden, gebruikt kunnen worden als biomarkers voor type 1 diabetes. Voorlopig kunnen deze bevindingen gebruikt worden om T1D vroegtijdig te diagnosticeren, maar in de toekomst kunnen deze bevindingen ingezet worden om immuunprofielen op te stellen voor mensen met T1D en daarmee een op maat gemaakte genezing te vinden.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult