Internationale inzichten in de behandeling van type 2 diabetes

Het opstellen van de ADA-EASD consensus statement 2018 heeft geresulteerd in vier aparte behandelpaden welke zich splitsen na uitgebreid leefstijladvies en de basistherapie metformine.

Het eerste behandelpad met als doel vermindering van cardiorenale complicaties is voor patiënten met vastgestelde atherosclerotische cardiovasculaire ziekte of CKD. Voor patiënten met voornamelijk atherosclerose-gerelateerde klachten wordt een SGLT2 remmer of GLP-1 receptor agonist met bewezen cardiovasculair voordeel aanbevolen. Wanneer hartfalen of CKD de overhand heeft wordt de voorkeur gegeven aan SGLT2 remmers die bewezen hebben vermindering van hartfalen of nierfalen te geven. Als alternatieve optie wordt hier een GLP-1 receptor agonist aangeraden.

Het tweede behandelpad heeft als doel hypoglykemieën te minimaliseren. Hierbij wordt aangeraden te kiezen uit een DPP-4 remmer, een GLP-1 receptor agonist, een SGLT2 remmer of een thiazolidinedione.

Het derde behandelpad heeft als doel het verminderen van het lichaamsgewicht en geeft de keuze tussen een SGLT2 remmer of GLP-1 receptor agonist. De 4e en laatste categorie is voor patiënten waarbij het beperken van de kosten het belangrijkste doel is, met als opties sulfonylureum derivaten en thiazolidinediones.

Het onderzoek naar nieuwe middelen die cardiorenale bescherming bieden of effect hebben op het lichaamsgewicht leidt tot suggesties in de personalisatie van de behandeling van diabetes. Over de implementatie van dit therapeutisch raamwerk in nationale richtlijnen, met een goed oog voor het nationale kostenaspect is waarschijnlijk het laatste nog niet gezegd.

De gepersonaliseerde aanpak zoals voorgesteld in de ADA-EASD consensus statement >>>

Professor Silvio Inzucchi (Yale University) bespreekt de achtergronden bij de totstandkoming van de ADA-EASD consensus statement.

Referentie:

Davies, M.J., D’Alessio, D.A., Fradkin, J. et al. Diabetologia (2018) 61: 2461

 

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult