Herziene multidisciplinaire richtlijn CVRM gepubliceerd

Op 2 april is de herziene richtlijn voor disciplines in de zorg bij verhoogd cardiovasculair risico verschenen. Met sterker gedifferentieerde streefwaarden voor bloeddruk en cholesterol, en meer aandacht voor ouderen, maatwerk en gezamenlijke besluitvorming.

De herziene Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (MDR CVRM) bevordert eenduidig beleid, onafhankelijk van wie de hoofdbehandelaar is.

De belangrijkste vernieuwingen zijn:

  • sterker gedifferentieerde streefwaarden voor bloeddruk en cholesterol
  • meer aandacht voor beleid bij ouderen
  • meer maatwerk, en ruimte voor samen met de patiënt het beleid bepalen

In de herziene MDR CVRM is het onderscheid tussen primaire en secundaire preventie verlaten. De richtlijn gaat uit van een indeling in 3 risicocategorieën: zeer hoog, hoog en laag-matig risico, omdat men dit risico vaak snel kan inschatten via cardiovasculaire voorgeschiedenis, mate van diabetes en chronische nierschade, en aanwezigheid van ernstig verhoogde risicofactoren. Voor de meeste patiënten is getalsmatige risicoschatting dus niet nodig. Voor de overige patiënten kan men de voor deze herziening geactualiseerde SCORE-risicotabel hanteren.

Bron: www.nhg.org

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult