Extra risico op nachtelijke hypoglykemieën bij borstvoeding?

Vrouwen met type 1 diabetes die borstvoeding willen geven aan hun pasgeboren kind, worden altijd gewaarschuwd voor hypoglykemieën. Het advies is bij elke borstvoeding extra koolhydraten te nemen. Is deze bezorgdheid terecht? En, zijn de extra koolhydraten daadwerkelijk nodig?

Dit is onderzocht bij 33 moeders met type 1 diabetes, één maand na de geboorte van hun kind. 26 van hen gaven borstvoeding, zeven gaven hun kind flesvoeding. De eerste groep vrouwen was gemiddeld 30.7 jaar oud en had 18.6 jaar diabetes. De tweede groep was gemiddeld 31.7 jaar oud en had 20.4 jaar diabetes. Alle vrouwen hadden ervaring met het tellen van koolhydraten en intensieve insulinetherapie: 45% van hen had een insulinepomp en 55% spoot meerdere keren per dag insuline (MDI). Als controlegroep waren vrouwen geïncludeerd met type 1 diabetes, die het jaar ervoor niet waren bevallen en ook geen borstvoeding gaven.

Methode
Om de bloedglucosewaarden te controleren is gebruik gemaakt van een diagnostische glucosesensor (CGM) die de vrouwen zes dagen lang gebruikten in de eerste, tweede en zesde maand na de bevalling. De vrouwen hielden bij wanneer zij borstvoeding gaven en wat hun koolhydraatinname was. De vrouwen die hun kind flesvoeding gaven, gebruikten de CGM zes dagen lang één maand na de bevalling; ook de controlegroep kreeg eenmaal de sensor aangesloten. De insulinedosis werd na elke sensorperiode aangepast indien nodig.

Resultaten
Uiteindelijk bleek het percentage vrouwen met een nachtelijke bloedglucosewaarde <4.0 mmol/l laag: 4.6%, 3.1% en 2.7% in elke CGM periode voor wat betreft de moeders die borstvoeding gaven versus 1.6% in de controlegroep. De moeders die borstvoeding gaven brachten ’s nachts langere tijd door binnen de gestelde range van 4.0-10.0 mmol/l (p = 0.01).

Een symptomatische hypoglykemie kwam twee of drie keer per week voor in maand 1, 2 en 6 bij zowel de vrouwen die borstvoeding gaven als de moeders die flesvoeding gaven. Eén moeder kreeg een ernstige hypoglykemie in de periode van zes maanden, net als één vrouw in de controlegroep. Belangrijk om te melden is dat de moeders die borstvoeding gaven hun insulinedosis met gemiddeld 18% verlaagd hadden ten opzichte van de insulinedosis voor de zwangerschap. Geen van de vrouwen heeft tijdens de 438 nachtelijke borstvoedingen extra koolhydraten genomen; een CGM-waarde <4.0 mmol/l binnen drie uur na de borstvoeding trad op bij 20 (4.6%) van de voedingen.

Relevantie voor de praktijk
Zowel bij vrouwen die borstvoeding gaven als in de controlegroep bleek het aantal nachtelijke hypoglykemieën laag. ’s Nachts borstvoeding geven veroorzaakte vrijwel geen hypoglykemieën. Voor vrouwen die hun insulinedosis aanpassen en voldoende koolhydraten eten is het blijkbaar niet nodig extra koolhydraten nemen, uit angst voor hypoglykemieën.

Referentie: Lene Ringholm et al. Breastfeeding at night is rarely followed by hypoglycaemia in women with type 1 diabetes using carbohydrate counting and flexible insulin therapy. Diabetologia, november 2018

 

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult