Ervaringen in België met flash glucose monitoring

In Nederland kregen wij eind vorig jaar het verheugende nieuws dat het Zorginstituut heeft vastgesteld dat Flash Glucose Monitoring (FGM) vergoed gaat worden uit het basispakket voor mensen met type 1 en 2 diabetes met een intensief insulineschema. In België kreeg sedert 2016 iedereen met diabetes type 1 FGM vergoed. Dat gaf de ideale mogelijkheid om nou eens echt ‘in het wild’ bij een grote en vooral diverse groep mensen te volgen wat FGM doet voor hun gezondheid. Dit onderzoek heet FUTURE en is zojuist gepubliceerd in Diabetes Care.

Onderzoek en methodes

In een 12-maanden durende, prospectief-observationele multicenter studie werd het effect van FGM op de kwaliteit van leven en glykemische regulatie onderzocht. Er werden 1.913 volwassenen met type 1 diabetes geworven in drie gespecialiseerde diabetescentra. Het primaire eindpunt was de verandering in kwaliteit van leven van baseline tot 12 maanden, gemeten met gevalideerde vragenlijsten (Problem Areas in Diabetes [PAID-SF];Hypoglycemia Fear Survey [HFS]; Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire [DTSQ]). Secundaire uitkomstmaten waren veranderingen in HbA1c, tijd doorgebracht binnen verschillende glycemische streefwaarden, het optreden van acute diabetescomplicaties en werkverzuim.

Resultaten

De algemene en diabetes-specifieke kwaliteit van leven was hoog bij aanvang en bleef stabiel, terwijl de tevredenheid over de behandeling verbeterde (P < 0,0001). Opnames voor ernstige hypoglykemie en/of ketoacidose waren zeldzaam (n=63 van de 1.913; 3,3%), maar daalden verder tot 2,2% (n=37 van de 1.711; P= 0.031). Tijdens het onderzoek meldden minder mensen ernstige hypoglykemische gebeurtenissen (n=280 van de 1.913 [14,6%] versus n= 134 van de 1.711 [7,8%]; P < 0,0001) of een hypoglykemisch coma (n=52 van de 1.913 [2,7%] vs. N=18 van 1.711 [1,1%]; P= 0,001). Er waren minder ziekmeldingen op het werk (n= 111 van de 1.913 [5,8%] versus n=49 van de 1.711 [2,9%]; P < 0,0001). De tijd doorgebracht in hypoglykemie, maar ook de tijd binnen de gewenste streefwaarden (time-in-range) namen af, terwijl de tijd doorgebracht in hyperglykemie enigszins steeg. Hierbij bleef het HbA1c gelijk (gemiddeld 62 mmol/mol (7,8 %)). Elf procent (n=210) van de deelnemers kreeg huidreacties, hetgeen leidde tot het stoppen van FGM bij 22 deelnemers (1%).

Conclusie

Landelijke, onbeperkte vergoeding van FGM bij mensen met type 1 diabetes behandeld in gespecialiseerde diabetes centra resulteert in een hogere tevredenheid over de behandeling, minder ernstige hypoglykemie, en minder werkverzuim, met behoud van kwaliteit van leven en HbA1c. Deze resultaten versterken de juistheid van de beslissing om ook in Nederland over te gaan tot vergoeding.

Referentie

  1. Charleer S, et al. Quality of Life and Glucose Control After 1 Year of Nationwide Reimbursement of Intermittently Scanned Continuous Glucose Monitoring in Adults Living With Type 1 Diabetes (FUTURE): A Prospective Observational Real- World Cohort Study. Diabetes Care 2020;43:389–397

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult