Effect voedings- en leefstijlinterventieprogramma’s op glykemische controle en gebruik van bloedglucoseverlagende medicatie

De prevalentie van type 2 diabetes (DM2) neemt snel toe en levensstijlinterventies om diabetes om te keren, worden gezien als een mogelijke oplossing om deze trend te stoppen. Er is nieuw praktijkgericht bewijs nodig om meer inzicht te krijgen in de feitelijke en vooral wetenschappelijke basis voor deze claims.

Recent zijn Nederlandse resultaten van een 6 maanden durende pilot studie naar het effect van groep-gebaseerde voedings- en leefstijlinterventieprogramma’s op glykemische controle en gebruik van bloedglucoseverlagende medicatie bij DM2 patiënten gepubliceerd in BMJ. Meer onderzoek is nodig om deze resultaten te bevestigen, maar de eerste uitkomsten lijken positief. 

Klik hier voor het volledige artikel in de BMJ Nutrition.

Dat leefstijl een speerpunt is in de preventie en behandeling van DM2 is wordt ondersteund in het manifest voor leefstijlgeneeskunde (oktober 2018) en zeer recent een opinie artikel over zorgkosten in NRC. Klik hier voor het artikel. 

 

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult