De poliklinische detective?

Uit onderzoek met de Common Sensing GoCap blijkt dat een derde van de voorgeschreven insuline-injecties niet uitgevoerd wordt. Het is een klein onderzoek, maar de bevindingen zijn toch wat verontrustend.

De Common Sensing GoCap is een dop die op elke insulinepen past en registreert wanneer deze geopend wordt en hoeveel eenheden insuline eruit gaan. De GoCap stuurt de gegevens via Bluetooth naar een mobiele telefoon. In het Joslin Diabetes Center gaven onderzoekers 42 jongeren (29 ± 4 jaar) en 33 ouderen (73 ± 7 jaar) gedurende één maand een GoCap mee voor de basale insuline (glargine, Lantus®) en een voor de bolusinsuline (Glulisine, Apidra®).1

Studieopzet

Iedereen kreeg twee weken een DexCom G4 CGM of bleef zijn/haar eigen CGM gebruiken. Het HbA1c was gemiddeld 65 mmol/mol (8,1%) in de jonge groep (allen hadden type 1 diabetes) en 69 mmol/mol (8,5%) in de oudere groep (48% met type 2 diabetes en 52% met type 1 diabetes). In de oudere groep was er meer cognitieve dysfunctie (64 vs 23%); werden meer andere medicamenten gebruikt (gemiddeld 10 vs. 1), vielen mensen vaker (26 vs. 2%) en waren er meer visusproblemen (19 vs. 5%) en gehoorproblemen (19 vs. 2 %). In de jongere groep had in die maand 95% een of meer (milde) hypo’s; in de ouder groep was dit 70%.

Resultaten

Uit dit onderzoek bleek dat gemiddeld 24% van de maaltijdbolussen niet werd toegediend (spreiding 1-81%): 25% in de jongere en 22% in de oudere groep. Van de basale insulinetoedieningen werd gemiddeld 36% niet gegeven (spreiding 0-80 %): 42% in de jongere en 27% in de oudere groep.

Vooral ouderen met cognitieve dysfunctie (lage Montreal Cognitive Assessment-score) misten veel maaltijdbolussen. Niet verwonderlijk is dat hoe minder insuline werd gemist, hoe lager het HbA1c.

9 van de 23 personen die het meest therapietrouw waren, droegen een eigen CGM. Er bleek in deze studie geen relatie te bestaan tussen therapietrouw en diabetes distress (PAID-score), het al dan niet hebben van een depressie (CES-D), hypo-angst (HFS-score) of hypo-unawareness (Clarke score).

Conclusie

De auteurs beseffen dat het een kleine studie betreft en dat er niet meer informatie is verzameld over exacte maaltijd-tijden en eventuele redenen om een injectie over te slaan. Hun take-home message is echter wel dat een derde van de voorgeschreven insuline injecties niet genomen wordt.

Klik hier voor meer informatie over de Gocap-app

Referentie

Munshi N et el. Nonadherence to Insulin Therapy Detected by Bluetooth-Enabled Pen Cap Is Associated With Poor Glycemic Control. Diabetes Care 2019 Jun; 42 (6): 1129-1131.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult