Betere uitkomsten met pen of pomp tijdens de zwangerschap

Had u dit verwacht?

Hoe beter de glucoseregulatie voor en tijdens de zwangerschap, hoe positiever de uitkomsten. Uit nieuw onderzoek blijken vrouwen meer gebaat te zijn bij insulinepentherapie (MDI) dan pomptherapie (CSII) tijdens de zwangerschap waar het gaat om HbA1c, bloeddruk en neonatale opname op de IC.

In een analyse van CONCEPTT (Continuous Glucose Monitoring in Women with Type 1 Diabetes in Pregnancy Trial) naar de glykemische controle, kwaliteit van leven en zwangerschapsuitkomsten zijn 248 zwangere vrouwen uit 31 centra gerandomiseerd naar CSII, MDI en HbA1c. Primair eindpunt was een verschil in HbA1c vanaf randomisatie tot week 34 van de zwangerschap. Secundair eindpunt waren de uitkomsten van continue glucosemonitoring (CGM), gezondheid van moeder en kind en de patiëntervaringen (patient reported outcomes).

Hba1c

Insulinepompgebruikers en vrouwen die dagelijks insuline injecteerden hadden het eerste trimester een vergelijkbaar HbA1c ( 6.84 ± 0.71 vs. 6.95 ± 0.58% (51 ± 7.8 vs. 52 ± 6.3 mmol/mol) (P = 0.31). Hun CGM-uitkomsten bleven binnen de streefwaarden (51 ± 14 vs. 50 ± 13%) (P = 0.40). In week 34 was het HbA1c met insulinepentherapie meer verlaagd dan dat van de pompgebruikers HbA1c (-0.55 ± 0.59 vs. -0.32 ± 0.65%, P = 0.001). Ook behaalden meer vrouwen op MDI de HbA1c-streefwaarden in week 24 en 34 (P = 0.009 en P = 0.001, respectievelijk).

Hypertensie en hypoglykemieën
Daarnaast kwam meer hypertensie voor bij de pompgebruikers(P = 0.011), met name door de verhoogde zwangerschapsgerelateerde bloeddruk (14.4 vs. 5.2%; P = 0.025). Ook was er vaker sprake van neonatale hypoglykemieën (31.8 vs. 19.1%, P = 0.05) en meer opnames op de NICU (neonatal intensive care unit), langer dan 24 uur (44.5 vs. 29.6%; P = 0.02). Pompgebruikers waren minder bezorgd over hun eigen hypoglykemieën (P = 0.05), maar scoorden minder op algeheel welbevinden (P = 0.02).

Conclusie

De uitkomst van zwangerschappen bij vrouwen met preconceptionele diabetes is minder goed dan bij vrouwen zonder diabetes. De glucoseregulatie vanaf het moment van de conceptie speelt hierin een belangrijke rol. Volgens deze CONCEPTT-analyse blijken vrouwen meer gebaat te zijn bij MDI dan CSII tijdens de zwangerschap waar het gaat om HbA1c, bloeddruk en opname op de NICU.

Diabetesgerelateerde risico’s

Als type 1 diabetes tijdens een zwangerschap niet goed onder controle wordt gehouden, brengt dit extra risico’s met zich mee voor zowel moeder als kind. De incidentie van verschillende complicaties zoals aangeboren misvormingen, foetale groeiversnelling en macrosomie met de daaraan verbonden geboortetraumata en hypertensieve aandoeningen zoals pre-eclampsie en het HELLP-syndroom, is hoger bij vrouwen met preconceptionele diabetes. Goede glucoseregulatie is derhalve van groot belang; dit is ook in de richtlijnen van de verschillende wetenschappelijke verenigingen en andere instanties opgenomen als huidige stand van de wetenschap en in het kader van veilige en kwalitatief goede zorg.

Referenties

  1. Denice S. Feig, et all. Pumps or Multiple Daily Injections in Pregnancy Involving Type 1 Diabetes: A Prespecified Analysis of the CONCEPTT Randomized Trial. Diabetes Care 2018 Oct; dc181437. Klik hier voor het volledige artikel.

 

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult