ADA update: Real-time Continuous Glucose Monitoring (rtCGM)

Real-time Continuous Glucose Monitoring (rtCGM) werd recent onderzocht en gerapporteerd in de Lancet (2018; 391:1367-77) in de Hypo E studie, die 6 maanden duurde, multicentrisch (12 Duitse klinieken), open-label, parallel en gerandomiseerd was. Deelnemers hadden type 1 diabetes en gedurende het voorafgaande jaar “impaired hypoglycaemia awareness” of ernstige hypoglykemie.

De deelnemers droegen een gemaskeerd rtCGM systeem gedurende 28 dagen en werden daarna random toegewezen aan de groep met een niet-gemaskeerd rtCGM systeem (Dexcom G5 Mobile system) of aan de controlegroep, die doorging met continue glucose zelfcontrole. Controlepersonen kregen een gemaskeerd rtCGM systeem in de follow-up fase (wk. 22-26).

De primaire uitkomst was het (aan de beginfase aangepaste) aantal hypoglykemieën (3 mmol/l of lager, gedurende 20 minuten of meer) gedurende de follow-up fase. 149 patiënten werden verdeeld over de controlegroep (n=74) en de rtCGM groep (n=75) en 141 voltooiden de follow-up fase (66 in de controlegroep en 75 in de rtCGM groep).

Het gemiddelde aantal hypo’s in 28 dagen daalde van 10,8 naar 3,5 in de rtCGM groep en bleef gelijk in de controlegroep (14,4 naar 13,7). De incidentie van hypoglykemie daalde met 72 % in de rtCGM groep. Er waren geen bijwerkingen die samenhingen met het onderzochte systeem.

Tijdens de ADA werden drie “hybrid closed loop” systemen met elkaar vergeleken. Dit zijn systemen die insulinepompen en CGM combineren met een algoritme die de twee systemen interactie met elkaar laat hebben, zodat de pomp de insuline afgifte kan aanpassen aan de CGM-metingen. Hybride wil zeggen dat de systemen niet geheel automatisch hoge en lage glucosewaarden kunnen corrigeren.

Het kan lang duren voordat dergelijke systemen voor de meerderheid van de type 1 diabetespatiënten beschikbaar zijn. Dit heeft vooral te maken met infrastructuur/training en vergoeding.

Er werd nog een kleine studie met een Omnipod prototype gerapporteerd bij 11 patiënten in een ongecontroleerde omgeving gedurende een week. De gemiddelde glucose bleef gelijk, maar het aantal uitschieters naar boven en met name naar beneden verminderde.

Ook was er nog een kleine, wat commercieel aandoende, studie waarin drie CGM-systemen met elkaar werden vergeleken: de Dexcom G5, Abbott Freestyle Libre Pro en het recent (in de VS) goedgekeurde Senseonics Eversense systeem. Alle systemen scoorden beter gemiddeld wat betreft “mean absolute relative differences”(MARD) vergeleken met in-clinic studies. Het Eversense systeem deed het opvallend goed. Er is dus keuze!

Tenslotte werd CGM getest in kwetsbare groepen m.n. zwangeren met een redelijk goed resultaat, ook voor de nieuwgeborenen. Educatie- en trainingsprogramma’s zijn nodig. Toch is er optimisme dat de systemen vaker zullen worden gebruikt. Dat geldt ook voor hybride closed-loop (HCL) systemen. Voor het zoveel als mogelijk vermijden van hypo’s is dit een aanwinst.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult