Target Fasting Plasma Glucose (FPG) without Nocturnal Hypoglycemia in Patients with Type 1 Diabetes or Type 2 Diabetes—Results from SWITCH Trials

Het bereiken van normale nuchtere glucose waarden is een van de doelen van behandeling met insuline bij mensen met type 1 en type 2 diabetes. Dit resulteert in een verbeterde glucose controle, maar dit kan ook gepaard gaan met een hoger risico op nachtelijke hypoglykemieën. Doel van deze post-hoc analyse was om te kijken of deelnemers aan de SWITCH-1 en SWITCH-2 trials die een nuchtere glucosewaarde onder de 7.2 mmol/l bereikten (ADA-richtlijn), meer symptomatische nachtelijke hypoglykemieën hadden.

De SWITCH-1 en SWITCH-2 trials zijn gerandomiseerde, dubbelblinde, cross-over, treat-to-target multicenter trials. De trials vergelijken insuline degludec en insuline glargine met elkaar, naast behandeling met insuline aspart en orale diabetes medicatie, bij mensen met type 1 en type 2 diabetes respectievelijk. Patiënten zijn 1:1 gerandomiseerd voor behandeling met insuline degludec 100 eenheden/ml (degludec) eenmaal daags gevolgd door behandeling met insuline glargine 100 eenheden/ml (glargine U100) eenmaal per dag, of glargine U100 gevolgd door degludec eenmaal daags. Elke behandelperiode bestond uit een titratieperiode van 16 weken, om carry-over effecten te verkleinen en om stabiele glucose controle te bereiken, en een 16 weken onderhoudsperiode, om het verschil in hypoglykemieën te kunnen bekijken wanneer de glucose controle en dosis stabiel waren. Voor deze analyse zijn de nuchtere bloedglucosewaarden tijdens de 16 weken onderhoudsperiode gebruikt van 501 patiënten met type 1 diabetes (SWITCH-1) en 720 patiënten met type 2 diabetes (SWITCH-2). Een nachtelijke hypoglykemie was gedefinieerd als een ernstige of bloedglucose bevestigde (<3.1 mmol/l) symptomatische event tussen 00.01-05.59 uur.

Een significant hogere proportie van patiënten behandeld met insuline degludec bereikten een target plasma nuchtere glucose gedurende de onderhoudsperiode in vergelijking met insuline glargine U100. Ondanks een hogere proportie patiënten met een target nuchtere waarde, waren er significant minder patiënten met een nachtelijke symptomatische hypoglykemie in de insuline degludec groep in vergelijking met insuline glargine U100 (figuur 1). Ditzelfde effect werd gezien in patiënten die de target nuchtere glucosewaarde niet haalden.

Gebruik van insuline degludec resulteerde in een grotere kans om target nuchtere glucosewaarden te bereiken, zonder een toename van het aantal symptomatische nachtelijke hypoglykemieën in vergelijking met insuline glargine U100 bij zowel patiënten met type 1 als type 2 diabetes.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult