ADA 2017: Metformine, ook voor type 1 diabetes?

Door Joost Hoekstra (j.b.hoekstra@amc.uva.nl)

Presentatie op 11 juni 2017

Results of the JDRF Reducing with Metformin Vascular Adverse Lesions in Type 1 diabetes (REMOVAL)

Rossing P. et al.

Inleiding

Iedere internist heeft wel zo’n patient: zonder twijfel is de diagnose type 1 diabetes (t1DM), maar lang geleden heeft ooit iemand naast insuline metformine voorgeschreven en dat beviel wel. Maar is er evidence voor metformine bij t1DM? En dan met name ten aanzien van reductie van atherosclerose, zoals dat aangetoond is voor t2DM?

Vraagstelling

Heeft gebruik van metformine bij t1DM een gunstig effect op de intima media dikte (IMT)?

Methoden

In deze dubbel-blinde gerandomiseerde studie bij 400 t1DM patienten, uitgevoerd in 5 landen werd behandeling met metformine (tot 2.0g) vergeleken met placebo met een behandelduur van 3 jaar. Het primaire eindpunt was verandering van gemiddelde IMT (gemeten over een lengte van 10 mm). Het secundaire eindpunt betrof een combinatie van parameters zoals gewicht, HbA1c, LDL cholesterol, eGFR en retinopatie. Het tertiaire eindpunt betrof opnieuw IMT, maar dan verandering van de maximaal gemeten IMT.

Resultaten

De deelnemers hadden de volgende klinische karakteristieken: leeftijd: 55 jaar, diabetes duur: 33 jaar, HbA1c: 8.0%, BMI: 28, pomptherapie 30%, statine therapie 80%.

Het primaire eindpunt bleek negatief: er was geen verschil in de conventionele IMT meting. Van de secundaire eindpunten waren positief: gewicht: afname met 1.2 kg, LDL cholesterol: afname van 0.13 mmol/l, eGRF: toename van 4 ml/min. en insuline dosis: afname van 2.0E. Ook het tertiaire eindpunt was positief: er was een geringere maximale IMT tijdens metformine therapie. Ernstige bijwerkingen deden zich niet voor.

Conclusie

In deze goed opgezette multinationale studie bleek behandeling met metformine bij t1DM weliswaar veilig maar behandeling leverde geen klinisch relevante verbetering van de vasculaire cq metabole parameters op. Het lijkt dus niet logisch om metformine, vanwege de gunstige effecten van dit middel bij t2DM, ook breed aan mensen met t1DM te gaan voorschrijven. De studie wordt dezer dagen gepubliceerd in Lancet Diabetes and Endocrinology.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult