De zin van heel veel insuline bij heel zware patiënten

BMI > 35: hoog aantal eenheden insuline? Hoe zinvol is dat en welke alternatieven zijn er?

Bij mensen met diabetes type 2 en obesitas zijn vaak grote hoeveelheden insuline nodig om effect op de bloedglucose te zien. In deze educatie-video geeft Max Nieuwdorp een uiteenzetting van de verschillende visies op het toedienen van hoge eenheden insuline en de mogelijke alternatieven.Bij alle opties die je als arts inzet, moet je het perspectief van de patiënt voor ogen houden. Wat wil je op lange termijn bereiken met de inzet van medicatie: overleving of de glucose verlagen? En welke afwegingen maak je bij de inzet van nieuwere alternatieven, bariatrie of GLP-1 analogen?

Spreker:
Prof. Dr. M. Nieuwdorp, hoogleraar interne geneeskunde/ endocrinologie AMC Amsterdam

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult