Daling HbA1c en lichaamsgewicht in real-life studie met oraal semaglutide

In de Nederlandse studie van het PIONEER REAL programma met oraal semaglutide daalden het HbA1c en het lichaamsgewicht klinisch significant. PIONEER REAL is een real-world evidence studie waarin gekeken wordt of oraal semaglutide in de dagelijkse praktijk bij de eigen behandelaar dezelfde effecten laat zien als in het geprotocolleerde klinisch fase 3 onderzoeksprogramma.

In de NL PIONEER REAL kregen 187 patiënten (>18 jaar) met type 2 diabetes eenmaal daags oraal semaglutide. Zij waren gemiddeld 58,8 jaar, hadden een diabetesduur van 8,7 jaar, het gemiddelde HbA1c was 69 mmol/mol, het gewicht 102,6 kg, de BMI 35,1 kg/m2 en de middelomtrek 118,1 cm. Deze patiënten hadden niet eerder insuline of een GLP-1 receptoragonist gebruikt. De gemiddelde observatieperiode was 37,7 weken.

Resultaten

Primair eindpunt was de verandering in HbA1c.. Secundaire eindpunten waren de verandering in lichaamsgewicht en de patiënttevredenheid wat betreft de behandeling. Na 37,7 weken was de gemiddelde HbA1c reductie 11 tot 15 mmol/mol en de gemiddelde gewichtsreductie 3,4 tot 4,4 kg. Wat betreft de patiënttevredenheid gaf 81,5% van de patiënten aan tevreden te zijn over de behandeling met oraal semaglutide.

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen waren gastro-intestinale bijwerkingen (n=84, 44,9%) en infecties en besmettingen (n=24 12,8%). Hypoglykemieën kwamen alleen voor in combinatie met een SU-derivaat (7 keer een ernstige hypoglykemie bij7 patiënten).

De resultaten zijn gepubliceerd in Diabetes Therapy: Real-World Use of Oral Semaglutide in Adults with Type 2 Diabetes in the PIONEER REAL Netherlands Multicentre, Prospective, Observational Study | Diabetes Therapy (springer.com)

Referentie

Van Houtum, W., Schrömbges, P., Amadid, H. et al. Real-World Use of Oral Semaglutide in Adults with Type 2 Diabetes in the PIONEER REAL Netherlands Multicentre, Prospective, Observational Study. Diabetes Ther (2024). https://doi.org/10.1007/s13300-024-01588-5

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult