Update microvasculaire complicaties: neuropathie en retinopathie

Dr. Yvo Sijpkens zet de leerpunten van de sessie over neuropathie voor u op een rij. Zo treedt neuropathie veel eerder op dan we denken en moet de diagnostiek van neuropathie beter. Bijvoorbeeld door de screening te combineren met de screening voor retinopathie. Moderne methodes maken dit mogelijk.

Retinopathie is één van de microvasculaire complicaties van diabetes, net zoals neuropathie en nefropathie. Literatuuronderzoek laat zien dat diabetische retinopathie gepaard gaat met perifere neuropathie, maar ook met cardiale autonome neuropathie. Neuropathie geeft andersom meer kans op progressieve retinopathie. Nieuw is dat retinopathie ook geassocieerd wordt met vaatlijden. Dr. Yvo Sijpkens doet verslag van de sessie over retinopathie.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult