Cardiovasculaire uitkomsten semaglutide oraal

Op de ADA in San Francisco zijn de uitkomsten van de PIONEER 6 trial gepresenteerd met semaglutide. Semaglutide oraal, de eerste GLP-1 receptor agonist in een orale vorm, liet een cardiovasculair veiligheidsprofiel zien dat vergelijkbaar is met dat van de injecteerbare vorm van semaglutide bij patiënten met type 2 diabetes.

PIONEER 6 is een placebo-gecontroleerde gerandomiseerde cardiovasculaire uitkomsten trial uitgevoerd in 21 landen met 3183 patiënten  die 14 mg semaglutide (n=1591) of placebo (n=1592) kregen. Patiënten waren gemiddeld 66 jaar, 85% was ≥50 jaar en had vastgesteld CVD of CKD (n=2695) en 15% was ≥60 jaar met CV risicofactoren (n=488). Het primaire eindpunt was de tijd tot het eerste cardiovasculaire event (MACE), waaronder CV sterfte, niet-fatale myocard infarct en of niet-fatale beroerte. De mediane follow-up was 15.9 maanden.

Semaglutide oraal toonde ‘non inferiority’ aan versus placebo in het verlagen van MACE ((hartinfarct, beroerte of cv-overlijden) in type 2 diabetes patiënten met hoog CV risico. 3,8% van de patiënten met orale semaglutide en 4,8% in een placebogroep kregen te maken met sterfte door hart- en vaatziekten, niet-fatale myocard infarct en of niet-fatale beroerte (risicoverhouding 0,79, 95% CI 0,57-1,11, P<0,0001 voor niet-fatale gevolgen).

  • Uitkomsten voor CV sterfte waren 0.9% in de semaglutide groep en 1.9% in de placebogroep (HR 0.49, 95%CI: 0.27-0.92)
  • Niet-fataal MI trad op in 2.3% in de semaglutide groep en 1.9% in de placebogroep (HR 1.18, 95%CI 0.73-1.90)
  • Niet fatale stroke trad op in 0.8% in de semaglutide groep vs. 1.0% in de placebogroep (HR 0.74, 95%CI 0.35-1.57).
  • Sterfte door alle oorzaken trad op in 1.4% in de semaglutide groep en in 2.8% van diegenen die placebo ontvingen (HR 0.51, 95%CI 0.31-0.84).

De slides van de presentatie zijn te downloaden via deze link.

De resultaten gelijktijdig aan de presentatie op de ADA gepubliceerd in de NEJM.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult