REWIND – de zoveelste cardiovasculaire uitkomststudie met een GLP-1 receptor agonist?

Opnieuw werden op de afgelopen ADA cardiovasculaire uitkomsten van een GLP-1 receptor agonist gepresenteerd. Na de resultaten van ELIXA (lixisenatide), LEADER (liraglutide), SUSTAIN-6 (semaglutide), EXSCEL (exenatide) en HARMONY (albiglutide) is REWIND (dulaglutide) de 6e uitkomststudie die de cardiovasculaire veiligheid onderzoekt van een GLP-1 receptor agonist. Grote vraag is dus, welk nieuws brengt deze zoveelste uitkomststudie?

De populatie van REWIND (Researching CV Events with a Weekly INcretin in Diabetes) bestond uit 9901 patiënten met type 2 diabetes (leeftijd 66,2 jaar; diabetesduur 10,5 jaar HbA1c 7,3%; BMI 32,3 kg/m2) waarvan 31,5% met cardiovasculaire voorgeschiedenis. Ondanks het streven naar gelijkwaardige glucoseverlaging in beide studie-armen, was er gedurende de mediane follow-up van 5,4 jaar een grotere verlaging van 0,61% in HbA1c te zien met wekelijks dulaglutide 1,5 mg ten opzichte van placebo. Zoals bekend van de GLP-1 receptor agonisten verlaagde ook dulaglutide het lichaamsgewicht en de systolische bloeddruk, in deze studie met 1,5 kg en 1,7 mmHg. De bekende lichte verhoging van de hartslag, ditmaal 1,9 bpm werd opnieuw vastgesteld.

Dulaglutide reduceerde in REWIND de primaire samengestelde cardiovasculaire uitkomstmaat met 12% (HR 0,88; 95% BI 0,79 tot 0,99; NNT 76 voor 5 jaar), voornamelijk door een 24% reductie in het aantal niet-fatale beroertes. Er waren geen significant reducties in de andere twee componenten van de primaire uitkomstmaat, niet-fataal myocardinfarct en cardiovasculaire sterfte. Deze resultaten bevestigen de gevestigde gedachte dat GLP-1 receptor agonisten cardiovasculaire bescherming bieden. De verschillen tussen de uitkomststudies in studieopzet (o.a. populatie, follow-up duur en uitkomstmaat) maken echter dat men moet waken voor te scherpe verdere conclusies over de mogelijke verschillen in werking op de individuele componenten van de primaire uitkomstmaat. Hiervoor zijn de studies simpelweg niet opgezet.

Toch voegt REWIND een nieuw inzicht toe aan de visie op de cardiovasculaire protectie die deze middelen bieden. Een eerdere meta-analyse van Zelniker en collega’s van de 5 tot dan toe gerapporteerde uitkomststudies met GLP-1 receptor agonisten, toonde aan dat deze middelen geen cardiovasculair voordeel boden in de relatief kleine groep geïncludeerde patiënten zonder cardiovasculaire voorgeschiedenis. Een prespecified post-hoc analyse van REWIND laat echter verrassend genoeg zien dat de reductie in de primaire uitkomstmaat niet verschilde tussen de groep met en zonder cardiovasculaire voorgeschiedenis. De puntschatting en bijbehorend betrouwbaarheidsinterval waren identiek. Vergeleken met de andere uitkomststudies bevatte REWIND een veel grotere groep patiënten zonder cardiovasculaire voorgeschiedenis. REWIND laat hiermee zien dat behandeling met een GLP-1 receptor agonist ook als primaire preventie cardiovasculaire bescherming biedt.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult