Semaglutide – Een nieuwe GLP-1-agonist voor de behandeling van diabetes type 2

De GLP-1-agonist semaglutide (Ozempic®) is opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Semaglutide is geïndiceerd voor de behandeling van volwassenen met onvoldoende gereguleerde diabetes mellitus type 2 als toevoeging aan dieet en lichaamsbeweging

  • als monotherapie wanneer metformine ongeschikt wordt geacht als gevolg van intolerantie of contra-indicaties
  • in aanvulling op andere geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes

Toediening en dosering

Semaglutide is beschikbaar in 2 doseringen en moet eenmaal per week subcutaan worden geïnjecteerd. De startdosis is 0,25 mg semaglutide eenmaal per week. Na 4 weken moet de dosering worden verhoogd naar 0,5 mg eenmaal per week. Na ten minste 4 weken met een dosering van 0,5 mg eenmaal per week, kan de dosering worden verhoogd naar 1 mg eenmaal per week om de glykemische controle verder te verbeteren.

Effectiviteit en veiligheid

De werkzaamheid en veiligheid van Ozempic 0,5 mg en 1 mg eenmaal per week werden geëvalueerd in zes gerandomiseerde, gecontroleerde fase 3a-studies bij 7.215 patiënten met diabetes mellitus type 2 (4.107 behandeld met semaglutide). Vijf studies (SUSTAIN 1–5) hadden als primaire doelstelling het bepalen van de glykemische werkzaamheid, terwijl van één studie (SUSTAIN 6) de primaire doelstelling cardiovasculaire uitkomst was.

Behandeling met semaglutide liet een blijvende, statistisch superieure en klinisch belangrijke afname zien van HbA1c en lichaamsgewicht gedurende 2 jaar ten opzichte van placebo en actieve controlebehandeling (sitagliptine, insuline glargine en exenatide (verlengde afgifte)).

Cardiovasculaire voordelen

Ook werd een voordeel gezien op cardiovasculaire risico’s met semaglutide, toegevoegd aan de standaardbehandeling. Met semaglutide verlaagde het risico op cardiovasculaire sterfte en de kans op een myocardinfarct of beroerte (incidentie 6.6% versus 8.9%, hazard ratio = 0.74; 95 % betrouwbaarheidsinterval 0.58-0.95)

Zonder diabetes

Patiënten die niet eerder werden behandeld voor type 2 diabetes vielen met semaglutide 0.5 mg 3.73 kg af, 4.53 kg met 1 mg en 0.98 met placebo. In de PIONEER trials wordt onderzocht of semaglutide ook oraal kan worden toegediend. Dit zou dan de eerste GLP-1 agonist zijn in tabletvorm. The Lancet beschreef deze zomer de resultaten van semaglutide bij mensen zonder diabetes. Het gewichtsverlies liep op tot 2.3 kg.

 

 

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult