Semaglutide bij adolescenten: werkt het? Is het veilig?

Obesitas bij adolescenten is ook in Nederland een probleem. Maar is een medicamenteuze aanpak dan het meest logisch? Natuurlijk niet. Men zou hopen dat gecombineerde leefstijl interventie (GLI), en vooral heel veel aan sport gaan doen, misschien zou kunnen helpen. Maar we weten dat die aanpak lang niet altijd succesvol is. Wat zou medicamenteuze therapie aan deze groep kunnen bieden? Onderstaande samenvatting beschrijft de effectiviteit van semaglutide. 

Methoden

In deze dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie werden adolescenten (12-18 jaar) met óf obesitas (BMI op de 95e percentiel of daarboven) óf overgewicht (BMI op de 85e percentiel of daarboven) geïncludeerd. De deelnemers werden via het lot in een verhouding van 2:1 verdeeld over of wekelijks subcutaan 2.4mg  semaglutide of placebo, steeds gecombineerd met lifestyle interventie, en dat gedurende 68 weken. Het primaire eindpunt was verandering in percentage BMI in week 68. Het secundaire eindpunt was gewichtsverlies van tenminste 5% in week 68.

Resultaten

Van de 201 gerandomiseerde deelnemers volbrachten er 180 (90%) de studie. Op één na alle deelnemers hadden obesitas. De gemiddelde verandering in BMI bedroeg −16.1% in de semaglutide groep tegen +0.6% in de placebo groep (CI 20.3 tot −13.2; P<0.001). Op week 68 bleek 73% van de deelnemers in de semaglutide groep 5% of meer gewicht verloren tegen 18% in de placebo groep (95% CI: 6.3 to 31.0; P<0.001). Ook waren de verbeteringen in de cardiometabole risicofactoren (middel-omtrek, HbA1c, lipiden) groter  bij semaglutide dan bij placebo. De incidentie van gastro-intestinale bijwerkingen was groter in de semaglutide groep (62% vs. 42%). Vijf  deelnemers in de semaglutide groep (4%) hadden klachten door cholelithiasis tegen nul in de placebogroep.

Conclusie

Bij obese adolescenten bleek wekelijks gebruik van 2.4 mg semaglutide gepaard te gaan met meer gewichtsverlies dan van placebo.

Consequenties voor de praktijk

Willen we überhaupt obesitas bij adolescenten medicamenteus behandelen? “Een wekelijkse injectie tegen obesitas”, dat klinkt contra-intuïtief. Lifestyle zou behandeling één, twee en drie moeten zijn. Maar stel dat we hierbij toch ook een medicament nodig hebben, dan willen we weten wat wel en wat niet effectief is. En dan blijkt semaglutide inderdaad effectief: een gemiddeld gewichtsverlies van 15 kg bij semaglutide in 68 weken tegen een gewichtsstijging van 2 kg in de placebogroep. Semaglutide blijkt daarmee een stuk effectiever dan bijvoorbeeld liraglutide. En dat bij een veiligheidsprofiel van semaglutide dat hetzelfde lijkt als dat bij volwassenen en daarmee acceptabel. Natuurlijk zijn er ook vragen: wat gebeurt er met het gewicht na stoppen? Hoe verhoudt het gewichtsverlies bij semaglutide tot dat bij gebruik van tirzepatide? Vragen waar zeker op afzienbare tijd een antwoord op komt.

Referentie

Weghuber D, Barrett T, Barrientos-Pérez M, et al. Once-weekly semaglutide in adolescents with obesity. N Engl J Med 2022;387:2245-57.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult