EASD 2018 – RISE (Restoring Insulin Secretion Study)

In de RISE studie zijn verschillende interventies (medicamenteus en chirurgisch) onderzocht om de β-celfunctie te behouden of te verbeteren bij patiënten (volwassenen en kinderen) met IGT of recent ontdekte type 2 diabetes (minder dan 6 maanden).

In de groep van kinderen tot 19 jaar werd 1 jaar actieve therapie gegeven met een follow-up van 3 en 6 maanden. De onderzoeksgroep werd gesplitst in 2 armen: alleen metformine en metformine i.c.m. glargine, gedurende de eerste 3 maanden. Na de behandeling bleek er geen β-cel verbetering op te treden, eerder een verslechtering. Bovendien werden er geen verschillen tussen de twee groepen waargenomen. Wel steeg de insuline gevoeligheid. De BMI daalde iets en steeg daarna weer. Er was in de metformine groep iets minder progressie naar type 2 diabetes dan in de metformine i.c.m. glargine groep. Op basis van deze onderzoeksresultaten blijkt vroege behandeling met deze middelen niet zinvol te zijn voor verbetering of behoud van de β-celfunctie.

Bij volwassenen is het effect van gastric banding (LapBand) versus metformine onderzocht met een follow-up tot 24 maanden. Er werden hyperglykemische clamps gedaan en er werd gekeken naar C-peptide repons na de clamp, inclusief arginine infusie. De uitkomsten in beide groepen waren na afloop gelijk.

Er werden geen belangrijke bijwerkingen gemeld. Het gewicht daalde meer na de banding dan na metformine, er was 50 procent betere insuline gevoeligheid in beide groepen en de β-celfunctie daalde hetzelfde in beide groepen. Commentaar van de auteur: er is een onjuiste chirurgische techniek gebruikt en de studie was (te) kort.

Klik hier om het volledige artikel te lezen Diabetes Care.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult