EASD 2018 – Dementie verhoogt het risico op overlijden ten gevolge van hypoglykemie bij oudere volwassenen met diabetes

Oudere volwassenen met diabetes en dementie hadden 67% meer kans op overlijden dan degenen met diabetes zonder dementie, zoals is gerapporteerd tijdens het EASD-congres in Berlijn. Hypoglykemie is daarbij van belang en de ernstige consequenties van het aantal hypoglykemieën in de studie is wellicht nog onderschat.

In een retrospectieve observationele studie werden gegevens van 19.995 patiënten met diabetes type 1 of 2, ouder dan 65 jaar met of zonder dementie en gediagnosticeerd met een eerste hypoglykemische episode tussen april 1997 en maart 2016 geanalyseerd in het Verenigd Koninkrijk. Er waren 3 groepen: diabetes en dementie zonder hypo (n = 6134); patiënten met dementie en diabetes bij hun eerste hypo (n= 1679) en patiënten met diabetes zonder dementie bij hun eerste hypo (n= 12.182). Zij werden 5 jaar vervolgd.

Vergeleken met patiënten met diabetes en dementie, maar geen hypo’s bleken zij met de aandoeningen èn een hypo 66 % meer kans te hebben om te overlijden aan welke oorzaak dan ook (HR 1.66; CI 1,51-1,81). Bovendien bleken onder hen met een hypo, zij die dementie hadden 67 % meer kans hadden op overlijden (HR =1,67; 95 % CI 1,54-18).

De studie toont het belang aan van managementstrategieën die afgestemd zijn op het vermijden van hypo’s.

In het commentaar wordt gesteld dat de combinatie van dementie en diabetes een “killer” is. Beperkingen zijn, dat het aantal hypo’s niet werd gerapporteerd en dat de auteurs geen overlijdensoorzaak meldden.

In een andere Amerikaanse studie, gerapporteerd door Reuters en verspreid door de Endocrine Society, bleek dat bij type 1 diabeten die in staat waren hun glucose regulatie goed te houden het lange termijn risico op dementie lager was. Onder 3400 type 1 diabeten in een groot gezondheidssysteem (Kaiser Permanente Northern California tussen 1996 en 2015) hadden die diabeten die hun glucose meer dan de helft van de tijd dichtbij normaal hielden 45 % minder kans op het ontwikkelen van dementie dan zij die hogere waarden hadden. De helft van de deelnemers werden 6,5 jaar of langer vervolgd en gedurende die tijd werd bij 155 mensen, ofwel 4,5 % dementie gediagnosticeerd. Patiënten waarbij meer dan de helft van de HbA1c metingen hoger waren dan 75 mmol/mol hadden 79 % meer risico op dementie vergeleken met hen die dit niet hadden. Patiënten met meer dan de helft van de HbA1c metingen tussen 64 en 74 mmol/mol hadden een 65 % hoger risico op dementie. Zij met meer dan de helft van hun bloedglucosemetingen lager dan 42-63 mmol/mol had 45 % minder risico op dementie. Zij die dementie ontwikkelden waren ouder toen de studie begon (65 jaar versus 55 jaar) en hadden vaker een CVA in de voorgeschiedenis. Zij die uiteindelijk dementie kregen waren gemiddeld 65 jaar.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult