Nieuwe richtlijnen chronische nierschade

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) hebben een nieuwe multidisciplinaire richtlijn Chronische Nierschade ontwikkeld. Tegelijkertijd is ook de NHG-Standaard Chronische Nierschade gepubliceerd.

Samenwerking
De NIV richtlijn en de NHG-Standaard zijn inhoudelijk op elkaar afgestemd, waarbij ook samenwerkingsafspraken tussen huisartsen, internist-nefrologen, diëtisten, apothekers en laboratoriumspecialisten klinische chemie zijn opgenomen. De richtlijnen bevatten aanbevelingen voor de diagnostiek en het beleid bij volwassenen met chronische nierschade. De richtlijnen zijn gericht op professionals in zowel de eerste als tweede lijn. De LTA Chronische nierschade uit 2009 vervalt hiermee.

Klik hier voor de ‘Richtlijn diagnostiek en beleid bij volwassenen met chronische nierschade (CNS)’ 

Klik hier voor ‘NHG Standaard Chronische Nierschade’

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult