Nieuwe EASD/ESC richtlijnen voor diabetes en hart- en vaatziekten

Dr. Yvo Sijpkens licht de parameters uit de nieuwe EASD/ ESC richtlijn toe en maakt de vertaling van risicostratificatie naar klinische praktijk. Ook gaat hij in op de plaatsbepaling van nieuwe medicamenteuze behandelingen voor mensen met type 2 diabetes in deze herziene richtlijn.

Klik hier voor meer informatie over de EASD/ESC richtlijn.

Plaats een reactie