Nieuwe EASD/ESC richtlijnen voor diabetes en hart- en vaatziekten

Dr. Yvo Sijpkens licht de parameters uit de nieuwe EASD/ ESC richtlijn toe en maakt de vertaling van risicostratificatie naar klinische praktijk. Ook gaat hij in op de plaatsbepaling van nieuwe medicamenteuze behandelingen voor mensen met type 2 diabetes in deze herziene richtlijn.

Klik hier voor meer informatie over de EASD/ESC richtlijn.

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult